Ak vás produkt nepresvedčí alebo ste si to rozmysleli a chcete objednávku vrátiť, kontaktujte nás na našom kanáli služieb zákazníkom na adrese info@gourmetencasa-tcm.com alebo na telefónom čísle (+34) 961162891 od pondelka do piatku od 9:30 - 17:30

Lehota na vrátenie je 14 dní od dátumu prijatia zásielky.

Produkt musí byť v perfektnom stave, v pôvodnom obale a prípadne s príslušenstvom alebo darčekmi.

Po skontrolovaní stavu objednávky bude suma vrátená podľa rovnakého použitého spôsobu platby (pri platbách na dobierku sa vrátenie sumy uskutoční bankovým prevodom, ktorý uvediete).

V prípade, že chybu nie je možné pripísať nám alebo sa to nepáči zákazníkovi, bude priame náklady na vrátenie objednávky znášať zákazník. Táto cena je súčtom dopravných nákladov.

Gls, Fedex, Correos a Ups Europa sú naše prepravné a reklamačné agentúry. V prípade Ups Europa by bola elektronická karta zaslaná e-mailom, aby ju zákazník mohol zalepiť do políčka na objednávku, aby bolo možné objednávku nájsť. Ups Europe vyzdvihne objednávku v prípade vrátenia. V prípade zmeny dopravná agentúra doručí nový balík a oni majú štítok na vrátenie tovaru a objednávku si odnesú späť. V takom prípade musí zákazník niesť náklady na prepravu.

V prípade GLS bude naplánovaný jeden odber, ktorý vás bude e-mailom informovať o dátume vyzdvihnutia. Po prijatí a overení produktu pristúpime k vráteniu platby.

Ak na druhej strane chybu v objednávke spôsobí spoločnosť Gourmet en casa TCM, všetky náklady bude znášať táto spoločnosť.

Vrátenie objednávok nebude akceptované v prípade:

Dodávka zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny a ktorý bol po dodaní odpečatený.

Podľa článku 103 všeobecného zákona na ochranu spotrebiteľov a používateľov.

Odstúpenie:

Lehota na vrátenie tovaru je 14 kalendárnych dní odo dňa nákupu.

Produkt musí byť v perfektnom stave, aby ho bolo možné vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, pretože je klasifikovaný ako produkt podliehajúci skaze.

Spoločnosť TCM gourmet vráti všetky sumy zaplatené kupujúcim vrátane nákladov na dopravu dodávky do 10 kalendárnych dní pri použití rovnakých platobných prostriedkov, ktoré používa spotrebiteľ, s výnimkou výnimky, v ktorej spotrebiteľ vráti tovar vlastnými prostriedkami V takom prípade môže byť vrátenie platby zadržané až do prijatia tovaru alebo do doby, kým spotrebiteľ predloží doklad o vrátení tovaru s dokladom dopravnej agentúry.

Model formulára na odstúpenie

(Tento formulár musíte vyplniť a odoslať, iba ak chcete odstúpiť od zmluvy)

- Do pozornosti TCM Gourmet 2012 S.L.

- Adresa: C / Tramuntana 13 A 46612 Corbera

- info@gourmetencasa-tcm.com

- Týmto vás informujem / komunikujeme (), že od seba odstupujem / odstupujeme od našej () kúpnej zmluvy o nasledujúcom tovare / poskytovaní nasledujúcej služby

- Objednávka dňa / prijatá dňa ()

- Meno spotrebiteľa a používateľa alebo spotrebiteľov a používateľov

- Bydlisko spotrebiteľa a používateľa alebo spotrebiteľov a používateľov

- Podpis spotrebiteľa a používateľa alebo spotrebiteľov a používateľov (iba ak je tento formulár predložený na papieri)

- Dátum

(*) Vymaž ako sa hodí.

Product added to wishlist
Product added to compare.