1. ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ

Σύμφωνα με την υποχρέωση πληροφόρησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα ακόλουθα στοιχεία αποτυπώνονται παρακάτω:

Η εταιρεία στην οποία ανήκει ο διαδικτυακός τομέας www.gourmetencasa-tcm.com είναι:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Καταχωρήθηκε στο εμπορικό μητρώο της Βαλένθια, τόμος 10519, φύλλο 71, σελίδα V-182665, εγγραφή 2.

Με CIF: B40509663

Με διεύθυνση για τους σκοπούς αυτούς στη διεύθυνση: Pol. Βιομηχανική El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Βαλένθια).

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εξυπηρέτησης πελατώνinfo@gourmetencasa-tcm.com

Αριθμοί τηλεφώνου εξυπηρέτησης πελατών+34961162891 ή +34630509353 Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.00 έως τις 17.30.

 

2. ΧΡΗΣΤΕΣ

Η πρόσβαση και/ή η χρήση αυτής της πύλης TCM αποδίδει την προϋπόθεση του ΧΡΗΣΤΗ, ο οποίος αποδέχεται, από την εν λόγω πρόσβαση και/ή χρήση, τους Γενικούς Όρους Χρήσης που αντικατοπτρίζονται στο παρόν. Οι προαναφερόμενοι όροι εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τους Γενικούς Όρους Σύμβασης, οι οποίοι, κατά περίπτωση, είναι υποχρεωτικής συμμόρφωσης.

 

3. ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΠΎΛΗΣ

Το www.gourmetencasa-tcm.com παρέχει πρόσβαση σε ένα πλήθος πληροφοριών, υπηρεσιών, προγραμμάτων ή δεδομένων (εφεξής "το περιεχόμενο") στο Διαδίκτυο που ανήκουν στην TCM Gourmet 2012 S.L. ή στους δικαιοπάροχους της και στα οποία ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να έχει πρόσβαση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση της πύλης. Η ευθύνη αυτή επεκτείνεται και στην εγγραφή που μπορεί να είναι απαραίτητη για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή περιεχόμενο.

Κατά την εγγραφή αυτή, ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι υπεύθυνος για την παροχή αληθινών και νόμιμων πληροφοριών. Ως συνέπεια αυτής της εγγραφής, ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να λάβει έναν κωδικό πρόσβασης για τον οποίο είναι υπεύθυνος, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τον χρησιμοποιεί με επιμέλεια και εμπιστευτικότητα. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει κατάλληλη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών (όπως οι υπηρεσίες συνομιλίας, τα φόρουμ συζητήσεων ή οι ομάδες ειδήσεων) που προσφέρει η Nombre de la empresa creadora del sitio web μέσω της πύλης της και, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να μην τις χρησιμοποιεί για (i) την άσκηση δραστηριοτήτων που είναι παράνομες, παράνομες ή αντίθετες προς την καλή πίστη και τη δημόσια τάξη, (ii) τη διάδοση περιεχομένου ή προπαγάνδας ρατσιστικής, ξενοφοβικής, πορνογραφικής-παράνομης, απολογητικής της τρομοκρατίας ή κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (iii) να προκαλέσετε ζημία στα φυσικά και λογικά συστήματα της Nombre de la empresa creadora del sitio web, των προμηθευτών της ή τρίτων, να εισαγάγετε ή να διαδώσετε ιούς υπολογιστών ή οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή λογικά συστήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν την προαναφερθείσα ζημία- (iv) να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση και, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιήσετε τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλων χρηστών και να τροποποιήσετε τα μηνύματά τους. Η επωνυμία της εταιρείας που δημιούργησε τον ιστότοπο διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί σχόλια και συνεισφορές που παραβιάζουν τον σεβασμό της αξιοπρέπειας του ατόμου, που εισάγουν διακρίσεις, είναι ξενοφοβικά, ρατσιστικά, πορνογραφικά, που παραβιάζουν τη νεότητα ή την παιδική ηλικία, την τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια ή που, κατά τη γνώμη του, δεν ήταν κατάλληλα για δημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση, η TCM δεν θα είναι υπεύθυνη για τις απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες μέσω φόρουμ, συνομιλιών ή άλλων εργαλείων συμμετοχής.

 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Η TCM Gourmet 2012 S.L. συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανικού Νόμου 15/1999 της 13ης Δεκεμβρίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, του Βασιλικού Διατάγματος 1720/2007 της 21ης Δεκεμβρίου, το οποίο εγκρίνει τον Κανονισμό ανάπτυξης του Οργανικού Νόμου και άλλων κανονισμών που ισχύουν ανά πάσα στιγμή, και διασφαλίζει την ορθή χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Ομοίως, η TCM Gourmet 2012 S.L. ενημερώνει ότι συμμορφώνεται με το νόμο 34/2002 της 11ης Ιουλίου για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο και θα ζητάει πάντοτε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για εμπορικούς σκοπούς.

 

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

Η TCM Gourmet 2012 S.L., η ίδια ή ως εκδοχέας, είναι ο ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας της, καθώς και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων, ήχου, ήχου, βίντεο, λογισμικού ή κειμένων, εμπορικών σημάτων ή λογότυπων, συνδυασμών χρωμάτων, δομής και σχεδιασμού, επιλογής των χρησιμοποιούμενων υλικών, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, την πρόσβαση και τη χρήση της, κ.λπ. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 32.1, δεύτερο εδάφιο, του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, η διανομή και η δημόσια επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, χωρίς την άδεια της TCM Gourmet 2012 S.L. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην TCM. Μπορείτε να βλέπετε τα στοιχεία της πύλης και ακόμη και να τα εκτυπώνετε, να τα αντιγράφετε και να τα αποθηκεύετε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό μέσο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και ιδιωτική σας χρήση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να απέχει από τη διαγραφή, αλλοίωση, παράκαμψη ή χειραγώγηση οποιασδήποτε συσκευής προστασίας ή συστήματος ασφαλείας που μπορεί να είναι εγκατεστημένο στις σελίδες της TCM Gourmet 2012 S.L.

 

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌΣ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΎΝΗΣ

Η TCM Gourmet 2012, S.L. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις στα περιεχόμενα, έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντων για λόγους που οφείλονται στον ιδιοκτήτη ή μετάδοση ιών ή κακόβουλων ή επιβλαβών προγραμμάτων στα περιεχόμενα, στις περιπτώσεις που δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή τους.

 

 

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η TCM GOURMET 2.012, S.L. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ενημερώσεις και τροποποιήσεις που κρίνει σκόπιμες στην πύλη της, μπορεί να αλλάξει, να διαγράψει ή να προσθέσει περιεχόμενο και υπηρεσίες που παρουσιάζονται μέσω αυτής, χωρίς να επηρεάζει τις παραγγελίες που έχουν διεκπεραιωθεί πριν από αυτήν.

 

8. LINKS

Σε περίπτωση που το www.gourmetencasa-tcm.com περιέχει συνδέσμους ή υπερσυνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, η TCM Gourmet 2012 S.L. δεν ασκεί κανέναν έλεγχο επί των εν λόγω δικτυακών τόπων και του περιεχομένου τους. Σε καμία περίπτωση η TCM Gourmet 2012 S.L. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδέσμου που ανήκει σε άλλο δικτυακό τόπο, ούτε εγγυάται την τεχνική διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την πληρότητα, την ακρίβεια, την εγκυρότητα και τη συνταγματικότητα οποιουδήποτε υλικού ή πληροφορίας που περιέχεται σε τέτοιους υπερσυνδέσμους ή άλλους δικτυακούς τόπους. Ομοίως, η συμπερίληψη αυτών των εξωτερικών συνδέσεων δεν συνεπάγεται κανενός είδους σύνδεση, συγχώνευση ή συμμετοχή με τις συνδεδεμένες οντότητες.

 

9. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ

Η TCM Gourmet 2012 S.L. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ανακαλέσει την πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη ή/και στις προσφερόμενες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατόπιν αιτήματός της ή αιτήματος τρίτου, στους χρήστες που δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης.

 

10. ΓΕΝΙΚΑ

Η TCM Gourmet 2012 S.L. θα επιδιώξει την παραβίαση των παρόντων όρων, καθώς και κάθε αθέμιτη χρήση της πύλης της, ασκώντας όλες τις αστικές και ποινικές ενέργειες που μπορεί να της αντιστοιχούν από το νόμο.

 

11. ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ

Η TCM Gourmet 2012 S.L. μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους όρους που καθορίζονται εδώ, οι οποίοι δημοσιεύονται δεόντως όπως εμφανίζονται εδώ. Η ισχύς των προαναφερθέντων όρων εξαρτάται από την έκθεσή τους και θα ισχύει έως ότου δημοσιευθούν δεόντως. τροποποιούνται από άλλους.

 

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ

Οι Γενικοί Όροι που ορίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα ισπανική νομοθεσία για το θέμα. Ως εκ τούτου, και τα δύο μέρη, η TCM GOURMET και ο πελάτης/χρήστης, συμφωνούν να υποβάλουν οποιαδήποτε διαφωνία που μπορεί να προκύψει από την παροχή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο αυτών των Γενικών Όρων, καθώς και τυχόν ελλείψεις που μπορεί να προκύψουν από την πώληση του προϊόντος, στα Δικαστήρια και τα Δικαστήρια που αντιστοιχούν στην κατοικία του Χρήστη.

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ακόλουθο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/consumers/odr/, όλα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Νο. 524/ 2013 της ΕΕ, σχετικά με την εξώδικη επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο έμπορος είναι υπεύθυνος και γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία των χωρών στις οποίες αποστέλλει τα προϊόντα Το TCM Gourmet προσφέρει στην πλατφόρμα του www.gourmetencasa-tcm.com μια υπηρεσία αγοράς προϊόντων για κατανάλωση από ιδιώτες ή εταιρείες που βρίσκονται στην εθνική επικράτεια. Η TCM Gourmet δεν δίνει έγκριση για τη μεταπώληση αυτών των αγορών ούτε τεκμηριώνει την πώληση. Ο χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για αυτές τις ενέργειες, απαλλάσσοντας την TCM Gourmet από κάθε ευθύνη για τη μεταπώληση αυτών των προϊόντων. Σε περίπτωση που οι χρήστες είναι νομικά πρόσωπα, η καταναλωτική νομοθεσία δεν θα ισχύει γι' αυτούς- ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, δικαιώματα όπως το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν θα ισχύουν γι' αυτούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο, σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Την ιστοσελίδα www.gourmetencasa-tcm.com διαχειρίζεται η TCM GOURMET 2012, με έδρα την C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. με C.I.F. B40509663

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gourmetencasa-tcm.com είτε τηλεφωνικά στο 961162891 ή 630509353.

Product added to wishlist
Product added to compare.