1. IDENTIFIKATIONSDATA

I overensstemmelse med oplysningspligten i artikel 10 i lov nr. 34/2002 af 11. juli om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel af 11. juli 2002 er følgende oplysninger anført nedenfor:

Virksomheden, der ejer webdomænet www.gourmetencasa-tcm.com, er:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Registreret i handelsregistret i Valencia, bind 10519, folio 71, side V-182665, opslag 2.

Med CIF: B40509663

Med adresse til disse formål på: Pol. Industrial El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Valencia).

E-mail til kundeservice: info@gourmetencasa-tcm.com

Telefonnummer til kundeservice: +34961162891 eller +34630509353 Tilgængelig fra mandag til fredag fra 9.00 til 17.30.

 

2. BRUGERE

Adgang og/eller brug af denne TCM-portal er betinget af, at BRUGEREN accepterer de generelle betingelser for brug, der er afspejlet heri, fra denne adgang og/eller brug. Ovennævnte betingelser finder anvendelse uafhængigt af de almindelige udbudsbetingelser, som i givet fald skal overholdes.

 

3. BRUG AF PORTALEN

www.gourmetencasa-tcm.com giver adgang til en lang række oplysninger, tjenester, programmer eller data (i det følgende benævnt "indholdet") på internettet, som tilhører TCM Gourmet 2012 S.L. eller dets licensgivere, og som BRUGEREN kan få adgang til. BRUGEREN påtager sig ansvaret for brugen af portalen. Dette ansvar omfatter også den registrering, der kan være nødvendig for at få adgang til visse tjenester eller indhold.

Ved en sådan registrering er BRUGEREN ansvarlig for at give sandfærdige og lovlige oplysninger. Som følge af denne registrering kan BRUGEREN få tildelt en adgangskode, som han/hun er ansvarlig for og forpligter sig til at bruge den omhyggeligt og fortroligt. BRUGEREN forpligter sig til at gøre passende brug af det indhold og de tjenester (såsom chat-tjenester, diskussionsfora eller nyhedsgrupper), som Nombre de la empresa creadora del sitio web tilbyder via sin portal, og som eksempel, men ikke begrænset til, ikke at bruge dem til (i) at deltage i aktiviteter, der er ulovlige, ulovlige eller i strid med god tro og den offentlige orden; (ii) at sprede indhold eller propaganda af racistisk, fremmedfjendsk, pornografisk ulovlig, terrorforkyndelse eller mod menneskerettighederne; (iii) at forårsage skade på de fysiske og logiske systemer hos Nombre de la empresa creadora del sitio web, dets leverandører eller tredjeparter, at indføre eller sprede computervirus eller andre fysiske eller logiske systemer, der kan forårsage ovennævnte skade; (iv) at forsøge at få adgang til og, hvor det er relevant, at bruge andre brugeres e-mail-konti og at ændre deres meddelelser. Navn på den virksomhed, der har oprettet hjemmesiden forbeholder sig ret til at fjerne alle kommentarer og bidrag, der krænker respekten for den menneskelige værdighed, som er diskriminerende, fremmedfjendske, racistiske, pornografiske, der krænker ungdommen eller barndom, orden eller offentlig sikkerhed, eller som efter hans mening, var ikke egnet til offentliggørelse. TCM er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for de holdninger, som brugerne udtrykker i fora, chats eller andre deltagelsesværktøjer.

 

4. DATABESKYTTELSE

TCM Gourmet 2012 S.L. overholder retningslinjerne i den organiske lov 15/1999 af 13. december om beskyttelse af personoplysninger, kongeligt dekret 1720/2007 af 21. december, som godkender forordningen om udvikling af den organiske lov og andre til enhver tid gældende bestemmelser, og sikrer korrekt brug og behandling af brugerens personoplysninger. TCM Gourmet 2012 S.L. oplyser ligeledes, at TCM Gourmet 2012 S.L. overholder lov 34/2002 af 11. juli om informationssamfundstjenester og elektronisk handel og vil til enhver tid anmode om dit samtykke til behandling af din e-mail til kommercielle formål.

 

5. INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOMSRET

TCM Gourmet 2012 S.L. er selv eller som erhverver indehaver af alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder til sit websted samt til de elementer, der er indeholdt heri (herunder, men ikke begrænset til billeder, lyd, lyd, video, software eller tekster; varemærker eller logoer, farvekombinationer, struktur og design, valg af anvendte materialer, computerprogrammer, der er nødvendige for dets drift, adgang og brug osv.), som ejes af TCM eller dets licensgivere. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til bestemmelserne i artikel 8 og artikel 32.1, andet afsnit, i loven om intellektuel ejendomsret er reproduktion, distribution og offentlig formidling, herunder tilrådighedsstillelse, af hele eller dele af indholdet af dette websted til kommercielle formål, på ethvert medium og med ethvert teknisk middel, udtrykkeligt forbudt uden tilladelse fra TCM Gourmet 2012 S.L. Brugeren forpligter sig til at respektere de intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, der tilhører TCM. Du kan se portalens elementer og endda udskrive, kopiere og gemme dem på harddisken på din computer eller ethvert andet fysisk medium, forudsat at det udelukkende er til dit personlige og private brug. BRUGEREN skal afholde sig fra at slette, ændre, omgå eller manipulere enhver beskyttelsesanordning eller sikkerhedssystem, der er installeret på TCM Gourmet 2012 S.L.'s sider.

 

6. UDELUKKELSE AF GARANTIER OG ANSVAR

TCM Gourmet 2012, S.L. er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå som følge af typografiske fejl, udeladelser i indholdet, manglende tilgængelighed af produkter af årsager, der kan tilskrives ejeren, eller overførsel af virus eller ondsindede eller skadelige programmer i indholdet, i de tilfælde hvor TCM Gourmet 2012, S.L. ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forhindre det.

 

7. ÆNDRINGER

TCM GOURMET 2.012, S.L. forbeholder sig ret til at foretage opdateringer og ændringer, som den finder passende i sin portal, kan ændre, slette eller tilføje indhold og tjenester, der præsenteres gennem samme, uden at det påvirker ordrer, der er behandlet før det.

 

8. LINKS

I tilfælde af at www.gourmetencasa-tcm.com indeholder links eller hyperlinks til andre internetsider, har TCM Gourmet 2012 S.L. ingen kontrol over disse sider og deres indhold. TCM Gourmet 2012 S.L. påtager sig under ingen omstændigheder noget ansvar for indholdet af et link, der tilhører et andet websted, og garanterer heller ikke for den tekniske tilgængelighed, kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed, fuldstændighed, nøjagtighed, gyldighed og forfatningsmæssighed af materiale eller oplysninger, der er indeholdt i sådanne hyperlinks eller andre internetsider. Medtagelsen af disse eksterne forbindelser indebærer heller ikke nogen form for associering, fusion eller deltagelse med de tilsluttede enheder.

 

9. RET TIL UDELUKKELSE

TCM Gourmet 2012 S.L. forbeholder sig ret til at nægte eller inddrage adgangen til portalen og/eller de tilbudte tjenester uden forudgående varsel, på egen eller tredjemands anmodning, for de brugere, der ikke overholder disse generelle brugsbetingelser.

 

10. GENERELT

TCM Gourmet 2012 S.L. vil forfølge overtrædelse af nærværende betingelser samt enhver ukorrekt brug af portalen ved at udøve alle civile og strafferetlige foranstaltninger, som kan være lovmæssigt relevante for TCM Gourmet 2012 S.L..

 

11. ÆNDRING AF DISSE BETINGELSER OG VARIGHED

TCM Gourmet 2012 S.L. kan til enhver tid ændre de betingelser, der er fastsat her, og som er behørigt offentliggjort, som de vises her. Gyldigheden af ovennævnte betingelser afhænger af deres eksponering og er gældende, indtil de er behørigt offentliggjort. de er ændret af andre.

 

12. GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION

De generelle betingelser, der vises på denne hjemmeside, vil blive styret og fortolket i overensstemmelse med den eksisterende spanske lovgivning om emnet. Derfor anerkender TCM GOURMET og kunden/brugeren på begge sider nogle uenigheder, der kan opstå fra leveringen af ​​tjenester underlagt disse generelle betingelser, såvel som de mangler, der måtte opstå ved salget af produktet, til Juzgados og Domstole svarende til brugerens bopæl.

Desuden informerer vi dig om, at du kan få adgang til EU's online tvistbilæggelsesplatform på følgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr/ i fuld overensstemmelse med reglerne i forordning nr. 524/2013 af EU, vedrørende udenretslig bilæggelse af tvister i forbrugersager.

 

RETLIG MEDDELELSE

Den handlende er ansvarlig for og kender den gældende lovgivning i de lande, hvortil han sender produkterne TCM Gourmet tilbyder på sin platform www.gourmetencasa-tcm.com en tjeneste til køb af produkter til forbrug af enkeltpersoner eller virksomheder, der er beliggende på det nationale område. TCM Gourmet giver ikke tilladelse til videresalg af disse køb og heller ikke dokumentation for det. Brugeren er fuldt ud ansvarlig for disse handlinger og fritager TCM Gourmet for ethvert ansvar for videresalg af disse produkter. Hvis brugerne er juridiske personer, gælder forbrugerlovgivningen ikke for dem; som eksempel, men ikke som begrænsning, gælder rettigheder som f.eks. fortrydelsesretten ikke for dem.

I overensstemmelse med artikel 10 i lov 34/2002 af 11. juli om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel informerer vi dig hermed om følgende oplysninger:

1. Hjemmesiden www.gourmetencasa-tcm.com administreres af TCM GOURMET 2012, der har hjemsted i C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. med C.I.F. B40509663

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du gøre det enten pr. post på ovennævnte adresse eller pr. e-mail til adressen info@gourmetencasa-tcm.com eller pr. telefon på +34961162891 eller +34630509353 Juridisk meddelelse udarbejdet i overensstemmelse med: Model for Juridisk meddelelse på nettet i Spanien.

Product added to wishlist
Product added to compare.