1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI

U skladu s obvezom informiranja sadržanom u članku 10. Zakona 34/2002 od 11. srpnja o uslugama informacijskog društva i elektroničke trgovine, sljedeći podaci prikazani su u nastavku:

Tvrtka koja posjeduje web domenu www.gourmetencasa-tcm.com je:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Registracija u trgovačkom registru Valencije, svezak 10519, folija 71, stranica V-182665, registracija 2

Sa CIF-om: B40509663

S adresom za ove svrhe: Pol. Industrial El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Valencia).

E-pošta službe za korisnike: info@gourmetencasa-tcm.com

Telefoni korisničke službe: +34961162891 ili +34630509353 Dostupni od ponedjeljka do petka od 9:00 do 17:30 sati.

 

2. KORISNICI

Pristup i/ili korištenje ovog TCM portala pripisuje uvjet KORISNIKA, koji prihvaća, iz navedenog pristupa i/ili korištenja, Opće uvjete korištenja prikazane ovdje. Prethodno navedeni Uvjeti će se primjenjivati ​​bez obzira na Opće uvjete ugovora koji su u njihovom slučaju obvezni.

 

3. KORIŠTENJE PORTALA

www.gourmetencasa-tcm.com omogućuje pristup mnoštvu informacija, usluga, programa ili podataka (u daljnjem tekstu "sadržaj") na internetu koji pripadaju TCM Gourmet 2012 S.L. ili njegovih davatelja licence kojima KORISNIK može imati pristup. KORISNIK preuzima odgovornost za korištenje portala. Ova se odgovornost proteže na registraciju koja je neophodna za pristup određenim uslugama ili sadržaju.

U navedenom registru KORISNIK će biti odgovoran za davanje istinitih i zakonitih podataka. Kao rezultat ove registracije, KORISNIK može dobiti lozinku za koju će biti odgovoran, obvezujući se da će je pažljivo i povjerljivo koristiti. KORISNIK se obvezuje da će na odgovarajući način koristiti sadržaj i usluge (kao što su chat servisi, forumi za raspravu ili news grupe) koje Naziv tvrtke koja kreira web stranicu nudi putem svog portala i da će ih naznačiti, ali ne ograničavajući, da ih neće koristiti (i) sudjelovati u nezakonitim aktivnostima, nezakonitim ili protivnim dobroj vjeri i javnom redu; (ii) širiti sadržaj ili propagandu rasističke, ksenofobne, pornografsko-ilegalne prirode, zagovarati terorizam ili napadati ljudska prava; (iii) nanošenje štete fizičkim i logičkim sustavima Naziva tvrtke koja je izradila web stranicu, njenih dobavljača ili trećih strana, unošenje ili širenje računalnih virusa ili bilo kojih drugih fizičkih ili logičkih sustava koji bi mogli uzrokovati gore navedene štete; (iv) pokušati pristupiti i, gdje je to prikladno, koristiti račune e-pošte drugih korisnika te mijenjati ili manipulirati njihovim porukama. Naziv tvrtke koja je izradila web stranicu zadržava pravo povlačenja svih onih komentara i priloga koji krše poštivanje dostojanstva osobe, koji su diskriminirajući, ksenofobični, rasistički, pornografski, koji napadaju mladost ili djetinjstvo, red ili javnu sigurnost. ili koji po njegovom mišljenju nisu prikladni za objavu. U svakom slučaju, TCM neće biti odgovoran za mišljenja koja su korisnici izrazili putem foruma, chatova ili drugih alata za sudjelovanje.

 

4. ZAŠTITA PODATAKA

TCM Gourmet 2012 S.L. u skladu je sa smjernicama Organskog zakona 15/1999 od 13. prosinca o zaštiti osobnih podataka, Kraljevskog dekreta 1720/2007 od 21. prosinca, kojim se odobravaju Uredbe za razvoj Organskog zakona i drugih propisa koji su na snazi ​​u svakom trenutku, i osigurava ispravno korištenje i postupanje s osobnim podacima korisnika. Isto tako, TCM Gourmet 2012 S.L. obavještava da je u skladu sa Zakonom 34/2002 od 11. srpnja o uslugama informacijskog društva i elektroničke trgovine te će u svakom trenutku tražiti vaš pristanak za obradu vaše e-pošte u komercijalne svrhe.

 

5. INTELEKTUALNO I INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO

TCM Gourmet 2012 S.L. sam ili kao ovlaštenik, vlasnik je svih prava intelektualnog i industrijskog vlasništva svoje web stranice, kao i elemenata sadržanih na njoj (na primjer, slike, zvuk, audio, video, softver ili tekstovi; zaštitni znakovi ili logotipi, kombinacije boja, struktura i dizajn, odabir korištenih materijala, računalni programi potrebni za njegov rad, pristup i korištenje itd.), u vlasništvu TCM-a ili njegovih davatelja licence. Sva prava pridržana. Na temelju odredbi članaka 8. i 32.1., drugi stavak, Zakona o intelektualnom vlasništvu, reprodukcija, distribucija i javno priopćavanje, uključujući način njihovog stavljanja na raspolaganje, cijelog ili dijela sadržaja ove web stranice, u komercijalne svrhe. svrhe, u bilo kakvu podršku i bilo kojim tehničkim sredstvima, bez ovlaštenja TCM Gourmet 2012 S.L. KORISNIK se obvezuje poštivati ​​prava intelektualnog i industrijskog vlasništva u vlasništvu TCM-a. Možete pregledavati elemente portala, pa čak i ispisivati, kopirati i pohranjivati ​​ih na tvrdi disk vašeg računala ili na bilo koji drugi fizički medij sve dok je to samo i isključivo za vašu osobnu i privatnu upotrebu. KORISNIK se mora suzdržati od brisanja, mijenjanja, izbjegavanja ili manipuliranja bilo kojim zaštitnim uređajem ili sigurnosnim sustavom koji je instaliran na stranicama TCM Gourmet 2012 S.L.

 

6. ISKLJUČENJE JAMSTAVA I ODGOVORNOSTI

TCM Gourmet 2.012, S.L, bit će odgovoran za štetu koja bi mogla proizaći iz tiskarskih pogrešaka, propusta u sadržaju, nedostatka proizvoda iz razloga koji se mogu pripisati vlasniku ili prijenosa virusa ili zlonamjernih ili štetnih programa koji postoje u sadržaju. , u onim slučajevima u kojima nije donio potrebne mjere za njegovo izbjegavanje.

 

7. IZMJENE

TCM GOURMET 2.012, S.L zadržava pravo ažuriranja i izmjena koje smatra prikladnim na svom portalu, pri čemu može mijenjati, brisati ili dodavati i sadržaj i usluge koje su predstavljene putem njega, ne utječući na narudžbe obrađene prije istih.

 

8. POVEZNICE

U slučaju da www.gourmetencasa-tcm.com sadrži poveznice ili hiperveze na druge internetske stranice, TCM Gourmet 2012 S.L. neće vršiti nikakvu kontrolu nad navedenim stranicama i sadržajima. Ni u kojem slučaju TCM Gourmet 2012 S.L. će preuzeti bilo kakvu odgovornost za sadržaj bilo koje poveznice koja pripada web stranici treće strane, niti će jamčiti tehničku dostupnost, kvalitetu, pouzdanost, točnost, amplitudu, istinitost, valjanost i ustavnost bilo kojeg materijala ili informacija sadržanih u bilo kojoj od navedenih hiperveza ili drugim stranicama na Internetu. Isto tako, uključivanje ovih vanjskih veza neće podrazumijevati nikakvu vrstu udruživanja, spajanja ili sudjelovanja s povezanim subjektima.

 

9. PRAVO ISKLJUČENJA

TCM Gourmet 2012 S.L. zadržava pravo uskratiti ili ukinuti pristup portalu i/ili ponuđenim uslugama bez prethodne najave, na vlastiti zahtjev ili zahtjev treće strane, onim korisnicima koji se ne pridržavaju ovih Općih uvjeta korištenja.

 

10. OPĆENITOSTI

TCM Gourmet 2012 S.L. će kršenje ovih uvjeta, kao i svako nepravilno korištenje svog portala, pokrenuti sve građanske i kaznene radnje koje mogu odgovarati zakonu.

 

11. IZMJENA SADAŠNJIH UVJETA I TRAJANJA

TCM Gourmet 2012 S.L. Uvjete koji su ovdje navedeni možete izmijeniti u bilo kojem trenutku, a bit će propisno objavljeni kako se ovdje pojavljuju. Valjanost gore navedenih uvjeta ovisit će o njihovoj izloženosti i vrijedit će do propisne objave. biti modificiran od strane drugih.

 

12. MJERODAVNI ZAKON I NADLEŽNOST

Opći uvjeti prikazani na ovoj web stranici bit će uređeni i tumačeni u skladu s postojećim španjolskim zakonodavstvom na tu temu. Stoga, s obje strane, TCM GOURMET i kupac/korisnik, priznaju Juzgados i Juzgadosu sve sporove koji mogu proizaći iz pružanja usluga podložnih ovim Općim uvjetima, kao i nedostatke koji mogu nastati prodajom proizvoda. Sudovi koji odgovaraju prebivalištu Korisnika.

Nadalje, obavještavamo vas da platformi za online rješavanje sporova Europske unije možete pristupiti na sljedećoj poveznici https://ec.europa.eu/consumers/odr/, u potpunosti u skladu s odredbama Uredbe br. 524/2013. EU-a, koji se odnosi na izvansudsko rješavanje sporova u potrošačkim stvarima.

 

PRAVNO UPOZORENJE

Posao je odgovoran i poznaje važeće zakone zemalja u koje šalje proizvode TCM Gourmet nudi na svojoj platformi www.gourmetencasa-tcm.com uslugu kupnje proizvoda za potrošnju od strane pojedinaca ili tvrtki sa sjedištem na nacionalnom teritoriju. TCM Gourmet ne daje ovlaštenje za preprodaju ovih kupnji ili dokumentacije za to. Korisnik je u potpunosti odgovoran za ove radnje, oslobađajući TCM Gourmet svake odgovornosti za preprodaju ovih proizvoda. U slučaju da su korisnici pravne osobe, na njih se neće primjenjivati ​​zakon o zaštiti potrošača; Na ilustrativan, ali ne ograničavajući način, prava kao što je pravo na povlačenje neće se primjenjivati ​​na njih.

U skladu s člankom 10. Zakona 34/2002 od 11. srpnja o uslugama informacijskog društva i elektroničke trgovine, obavještavamo vas o sljedećim informacijama:

1. Web mjestom www.gourmetencasa-tcm.com upravlja TCM GOURMET 2012, sa sjedištem na adresi C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. sa C.I.F. B40509663

Ako nas želite kontaktirati, možete to učiniti poštom, na gore navedenu adresu, ili e-poštom na info@gourmetencasa-tcm.com ili putem telefona +34961162891 ili +34630509353 Pravna obavijest sastavljena je na sljedeći način: Model obavijesti Pravna web stranica Španjolske.

Product added to wishlist
Product added to compare.