1. TUNNISTETIEDOT

Tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11. heinäkuuta 2002 annetun lain 34/2002 10 pykälässä säädetyn tiedonantovelvollisuuden mukaisesti seuraavat tiedot esitetään jäljempänä:

Verkkotunnuksen www.gourmetencasa-tcm.com omistava yritys on:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Rekisteröity Valencian kaupparekisteriin, nide 10519, Folio 71, sivu V-182665, merkintä 2.

CIF: llä: B40509663

Osoite näitä tarkoituksia varten osoitteessa: Pol. Teollinen El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Valencia).

Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: info@gourmetencasa-tcm.com

Asiakaspalvelun puhelinnumerot: +34961162891 tai +34630509353 Käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 9.00-17.30.

 

2. KÄYTTÄJÄT

Tämän TCM-portaalin käyttäminen ja/tai käyttäminen edellyttää, että KÄYTTÄJÄ hyväksyy tässä esitetyt yleiset käyttöehdot. Edellä mainittuja ehtoja sovelletaan riippumatta yleisistä sopimusehdoista, joita on soveltuvin osin noudatettava.

 

3. PORTAALIN KÄYTTÖ

www.gourmetencasa-tcm.com tarjoaa pääsyn lukuisiin TCM Gourmet 2012 S.L.:n tai sen lisenssinantajien omistamiin tietoihin, palveluihin, ohjelmiin tai tietoihin (jäljempänä "sisältö") Internetissä, joihin KÄYTTÄJÄ voi päästä käsiksi. KÄYTTÄJÄ ottaa vastuun portaalin käytöstä. Tämä vastuu ulottuu myös rekisteröitymiseen, joka saattaa olla tarpeen tiettyjen palvelujen tai sisällön käyttämiseksi.

Tällaisessa rekisteröinnissä KÄYTTÄJÄ on vastuussa totuudenmukaisten ja laillisten tietojen antamisesta. Rekisteröinnin seurauksena KÄYTTÄJÄ voi saada salasanan, josta hän on vastuussa ja sitoutuu käyttämään sitä huolellisesti ja luottamuksellisesti. KÄYTTÄJÄ sitoutuu käyttämään tarkoituksenmukaisesti Nombre de la empresa creadora del sitio web -portaalinsa kautta tarjoamia sisältöjä ja palveluja (kuten chat-palveluja, keskustelufoorumeita tai uutisryhmiä) ja esimerkiksi, mutta ei yksinomaan, olemaan käyttämättä niitä (i) laittomaan, lainvastaiseen tai hyvän tavan ja yleisen järjestyksen vastaiseen toimintaan; (ii) rasistisen, muukalaisvihamielisen, pornografisen, laittoman, terrorismin vastaisen tai ihmisoikeuksien vastaisen sisällön tai propagandan levittämiseen; (iii) aiheuttaa vahinkoa Nombre de la empresa creadora del sitio webin, sen toimittajien tai kolmansien osapuolten fyysisille ja loogisille järjestelmille, ottaa käyttöön tai levittää tietokoneviruksia tai muita fyysisiä tai loogisia järjestelmiä, jotka todennäköisesti aiheuttavat edellä mainittuja vahinkoja; (iv) yrittää päästä käsiksi muiden käyttäjien sähköpostitileihin ja tarvittaessa käyttää niitä ja muuttaa niiden viestejä. Sivuston perustaneen yrityksen nimi pidättää oikeuden poistaa kaikki kommentit ja panokset, jotka loukkaavat ihmisarvon kunnioittamista, ovat syrjiviä, muukalaisvihamielisiä, rasistisia, pornografisia, loukkaavat nuorisoa tai lapsuutta, järjestystä tai yleistä turvallisuutta tai jotka eivät hänen mielestään ole sopivia julkaistavaksi. TCM ei missään tapauksessa ole vastuussa käyttäjien foorumeilla, chateissa tai muissa osallistumisvälineissä esittämistä mielipiteistä.

 

4. TIETOSUOJA

TCM Gourmet 2012 S.L. noudattaa 13. joulukuuta annetun henkilötietojen suojaa koskevan orgaanisen lain 15/1999, 21. joulukuuta annetun kuninkaallisen asetuksen 1720/2007, jossa hyväksytään orgaanisen lain ja muiden voimassaolevien säännösten kehittämistä koskeva asetus, ohjeita ja varmistaa käyttäjän henkilötietojen asianmukaisen käytön ja käsittelyn. TCM Gourmet 2012 S.L. ilmoittaa myös noudattavansa 11. heinäkuuta 2002 annettua lakia 34/2002 tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä ja pyytää aina suostumustasi sähköpostisi käsittelyyn kaupallisiin tarkoituksiin.

 

5. HENKINEN JA TEOLLINEN OMAISUUS

TCM Gourmet 2012 S.L. itse tai oikeudenomistajana omistaa kaikki TCM:n tai sen lisenssinantajien omistamat immateriaalioikeudet ja teollis- ja tekijänoikeudet verkkosivustoonsa sekä sen sisältämiin elementteihin (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kuvat, äänet, audiot, videot, ohjelmistot tai tekstit; tavaramerkit tai logot, väriyhdistelmät, rakenne ja muotoilu, käytettyjen materiaalien valinta, sen toimintaan, käyttöön ja käyttöön tarvittavat tietokoneohjelmat jne.). Kaikki oikeudet pidätetään. Teollis- ja tekijänoikeuslain 8 pykälän ja 32.1 pykälän toisen momentin säännösten mukaisesti tämän verkkosivuston koko sisällön tai sen osan kopiointi, jakelu ja julkinen levittäminen, mukaan lukien saataville asettaminen, kaupallisiin tarkoituksiin missä tahansa välineessä ja millä tahansa teknisellä välineellä on nimenomaisesti kielletty ilman TCM Gourmet 2012 S.L:n lupaa. KÄYTTÄJÄ sitoutuu kunnioittamaan TCM:n omistamia teollis- ja tekijänoikeuksia. Voit tarkastella portaalin osia ja jopa tulostaa, kopioida ja tallentaa ne tietokoneen kovalevylle tai muulle fyysiselle välineelle edellyttäen, että se on yksinomaan ja ainoastaan henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön. KÄYTTÄJÄN on pidättäydyttävä poistamasta, muuttamasta, kiertämästä tai manipuloimasta TCM Gourmet 2012 S.L.:n sivuille mahdollisesti asennettuja suojalaitteita tai turvajärjestelmiä.

 

6. TAKUUN JA VASTUUN POISSULKEMINEN

TCM Gourmet 2012, S.L. ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka voivat aiheutua kirjoitusvirheistä, sisällön puutteista, tuotteiden saatavuuden puutteesta omistajasta johtuvista syistä tai virusten tai haitallisten tai vahingollisten ohjelmien siirtämisestä sisällössä, jos se ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin niiden estämiseksi.

 

7. MUUTOKSET

TCM GOURMET 2.012, S.L. pidättää oikeuden tehdä päivityksiä ja muutoksia, joita se pitää asianmukaisina portaalissaan, voi muuttaa, poistaa tai lisätä sisältöä ja palveluja, jotka on esitetty saman kautta, eikä se vaikuta ennen sitä käsiteltyihin tilauksiin.

 

8. LINKIT

Jos www.gourmetencasa-tcm.com sisältää linkkejä tai hyperlinkkejä muille Internet-sivuille, TCM Gourmet 2012 S.L. ei voi valvoa näitä sivustoja ja niiden sisältöä. TCM Gourmet 2012 S.L. ei missään tapauksessa ota vastuuta toisen verkkosivuston linkin sisällöstä eikä takaa tällaisten hyperlinkkien tai muiden internetsivustojen sisältämän materiaalin tai tietojen teknistä saatavuutta, laatua, luotettavuutta, tarkkuutta, kattavuutta, täsmällisyyttä, oikeellisuutta ja perustuslainmukaisuutta. Näiden ulkoisten yhteyksien sisällyttäminen ei myöskään merkitse minkäänlaista assosiaatiota, sulautumista tai osallistumista kyseisten yksiköiden kanssa.

 

9. POISSULKEMISOIKEUS

TCM Gourmet 2012 S.L. pidättää oikeuden kieltää tai peruuttaa portaalin ja/tai tarjottujen palveluiden käytön ilman ennakkoilmoitusta omasta tai kolmannen osapuolen pyynnöstä käyttäjiltä, jotka eivät noudata näitä yleisiä käyttöehtoja.

 

10. YLEISTÄ

TCM Gourmet 2012 S.L. jatkaa näiden ehtojen rikkomista sekä portaalinsa epäasianmukaista käyttöä käyttäen kaikkia siviili- ja rikosoikeudellisia toimia, joita laki voi sille antaa.

 

11. NÄIDEN EHTOJEN MUUTTAMINEN JA KESTO

TCM Gourmet 2012 S.L. voi milloin tahansa muuttaa tässä määriteltyjä ehtoja, jotka on julkaistu asianmukaisesti, kuten ne näkyvät tässä. Edellä mainittujen ehtojen voimassaolo riippuu niiden altistumisesta, ja ne ovat voimassa, kunnes ne on julkaistu asianmukaisesti. muutetaan muilla.

 

12. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TOIMIVALTA

Tällä verkkosivustolla esitettyjä yleisiä ehtoja säännellään ja tulkitaan asiaa koskevan Espanjan lainsäädännön mukaisesti. Siksi molemmat osapuolet, TCM GOURMET ja asiakas/käyttäjä, tiedostavat jotkin kiistat, joita saattaa syntyä näiden yleisten ehtojen alaisten palvelujen tarjoamisesta, sekä puutteet, joita saattaa syntyä tuotteen myynnistä Juzgadosille ja Käyttäjän kotipaikkaa vastaavat tuomioistuimet.

Lisäksi ilmoitamme, että voit käyttää Euroopan unionin online-riitojenratkaisualustaa seuraavasta linkistä https://ec.europa.eu/consumers/odr/ asetuksen N:o 524/2013 säännösten mukaisesti. kuluttajansuoja-asioiden tuomioistuinten ulkopuoliseen ratkaisuun.

 

LAILLINEN ILMOITUS

Kauppias on vastuussa ja tuntee niiden maiden voimassa olevan lainsäädännön, joihin se lähettää tuotteita TCM Gourmet tarjoaa alustallaan www.gourmetencasa-tcm.com palveluita tuotteiden ostamiseen yksityishenkilöiden tai kansallisella alueella sijaitsevien yritysten kulutukseen. TCM Gourmet ei anna lupaa näiden ostosten jälleenmyyntiin eikä sitä koskevia asiakirjoja. Käyttäjä on täysin vastuussa näistä toimista ja vapauttaa TCM Gourmetin kaikesta vastuusta näiden tuotteiden jälleenmyynnistä. Jos käyttäjät ovat oikeushenkilöitä, heihin ei sovelleta kuluttajalainsäädäntöä; esimerkkinä, mutta ei rajoituksena, heihin ei sovelleta peruuttamisoikeuden kaltaisia oikeuksia.

Tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11. heinäkuuta 2002 annetun lain 34/2002 10 pykälän mukaisesti ilmoitamme teille seuraavat tiedot:

1. Verkkosivustoa www.gourmetencasa-tcm.com hallinnoi TCM GOURMET 2012, jonka kotipaikka on C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. ja C.I.F. B40509663

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, voit tehdä sen joko postitse edellä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen info@gourmetencasa-tcm.com tai puhelimitse numeroon +34961162891 tai +34630509353 Oikeudellinen tiedote, joka on laadittu Espanjan oikeudellisten ilmoitusten mallin mukaisesti.

Product added to wishlist
Product added to compare.