1. IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

Pagal liepos 11 d. Įstatymo Nr. 34/2002 dėl informacinės visuomenės paslaugų ir elektroninės komercijos 10 straipsnyje numatytą pareigą teikti informaciją toliau pateikiami šie duomenys:

Bendrovė, kuriai priklauso interneto domenas www.gourmetencasa-tcm.com, yra:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Įregistruota Valensijos prekių registre, tomas 10519, lapas 71, puslapis V-182665, įrašas 2.

Su CIF: B40509663

Šiais tikslais nurodant adresą: Pol. Pramoninis El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Valensija).

Klientų aptarnavimo el. pašto adresas: info@gourmetencasa-tcm.com

Klientų aptarnavimo telefono numeriai: +34961162891 arba +34630509353 Galima skambinti nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9.00 iki 17.30 val.

 

2. VARTOTOJAI

Prieiga prie šio TCM portalo ir (arba) naudojimasis juo reiškia, kad VARTOTOJAS, prisijungdamas ir (arba) naudodamasis juo, sutinka su čia nurodytomis Bendrosiomis naudojimo sąlygomis. Minėtos sąlygos taikomos nepriklausomai nuo Bendrųjų sutarties sąlygų, kurių, kai taikoma, privaloma laikytis.

 

3. PORTALO NAUDOJIMAS

www.gourmetencasa-tcm.com suteikia prieigą prie daugybės informacijos, paslaugų, programų ar duomenų (toliau - turinys) internete, priklausančių TCM Gourmet 2012 S.L. arba jos licencijos davėjams, kuriais VARTOTOJAS gali naudotis. VARTOTOJAS prisiima atsakomybę už naudojimąsi portalu. Ši atsakomybė apima ir registraciją, kurios gali prireikti norint naudotis tam tikromis paslaugomis ar turiniu.

Registruodamasis VARTOTOJAS atsako už teisingos ir teisėtos informacijos pateikimą. Po šios registracijos VARTOTOJUI gali būti suteiktas slaptažodis, už kurį jis yra atsakingas ir įsipareigoja jį kruopščiai ir konfidencialiai naudoti. VARTOTOJAS įsipareigoja tinkamai naudotis turiniu ir paslaugomis (pavyzdžiui, pokalbių paslaugomis, diskusijų forumais ar naujienų grupėmis), kurias Nombre de la empresa creadora del sitio web siūlo savo portale, ir, pavyzdžiui, bet ne tik, nenaudoti jų i) užsiimti neteisėta, nelegalia ar sąžiningumui ir viešajai tvarkai prieštaraujančia veikla; ii) platinti rasistinio, ksenofobinio, pornografinio, neteisėto turinio ar propagandos, terorizmo apologetikos ar prieš žmogaus teises nukreiptą turinį ar propagandą; (iii) daryti žalą "Nombre de la empresa creadora del sitio web", jos tiekėjų ar trečiųjų šalių fizinėms ir loginėms sistemoms, įvesti ar platinti kompiuterinius virusus ar bet kokias kitas fizines ar logines sistemas, galinčias sukelti minėtą žalą; (iv) bandyti prisijungti prie kitų naudotojų el. pašto paskyrų ir prireikus jomis naudotis bei keisti jų pranešimus. Svetainę sukūrusios bendrovės pavadinimas pasilieka teisę pašalinti bet kokius komentarus ir pasisakymus, kurie pažeidžia pagarbą asmens orumui, yra diskriminacinio, ksenofobinio, rasistinio, pornografinio pobūdžio, pažeidžia jaunimo ar vaikų teises, tvarką ar visuomenės saugumą arba kurie, jo nuomone, buvo netinkami skelbti. Bet kuriuo atveju TCM neatsako už forumuose, pokalbiuose ar kitose dalyvavimo priemonėse išreikštą naudotojų nuomonę.

 

4. DUOMENŲ APSAUGA

"TCM Gourmet 2012 S.L." laikosi gruodžio 13 d. Organinio įstatymo 15/1999 dėl asmens duomenų apsaugos, gruodžio 21 d. Karališkojo dekreto 1720/2007, kuriuo patvirtinamas Organinio įstatymo plėtros reglamentas, ir kitų nuolat galiojančių teisės aktų gairių bei užtikrina tinkamą naudotojo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą. Taip pat TCM Gourmet 2012 S.L. informuoja, kad laikosi liepos 11 d. Įstatymo 34/2002 dėl informacinės visuomenės paslaugų ir elektroninės komercijos ir visada prašys jūsų sutikimo tvarkyti jūsų el. paštą komerciniais tikslais.

 

5. INTELEKTINĖ IR PRAMONINĖ NUOSAVYBĖ

"TCM Gourmet 2012 S.L." pati arba kaip teisių perėmėja yra visų intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisių, susijusių su jos interneto svetaine ir joje esančiais elementais (įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdus, garsą, garso įrašus, vaizdo įrašus, programinę įrangą ar tekstus; prekių ženklus ar logotipus, spalvų derinius, struktūrą ir dizainą, naudojamų medžiagų parinkimą, kompiuterines programas, būtinas jos veikimui, prieigai ir naudojimui, ir t. t.), priklausančių TCM arba jos licencijų davėjams, savininkė. Visos teisės saugomos. Pagal Intelektinės nuosavybės įstatymo 8 straipsnio ir 32.1 straipsnio antrosios pastraipos nuostatas, be TCM Gourmet 2012 S.L. leidimo draudžiama atgaminti, platinti ir viešai skelbti visą šios svetainės turinį ar jo dalį komerciniais tikslais bet kokioje laikmenoje ir bet kokiomis techninėmis priemonėmis.VARTOTOJAS įsipareigoja gerbti TCM priklausančias intelektinės ir pramoninės nuosavybės teises. Galite peržiūrėti portalo elementus ir netgi juos spausdinti, kopijuoti ir saugoti savo kompiuterio standžiajame diske ar bet kurioje kitoje fizinėje laikmenoje, jei tai skirta tik ir išimtinai jūsų asmeniniam ir privačiam naudojimui. VARTOTOJAS privalo susilaikyti nuo bet kokių apsaugos priemonių ar saugumo sistemų, kurios gali būti įdiegtos TCM Gourmet 2012 S.L. puslapiuose, trynimo, keitimo, apėjimo ar manipuliavimo jomis.

 

6. GARANTIJŲ IR ATSAKOMYBĖS NETAIKYMAS

TCM Gourmet 2012, S.L. neatsako už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl spausdinimo klaidų, turinio praleidimo, produktų neprieinamumo dėl savininko kaltės arba virusų, kenkėjiškų ar kenksmingų programų perdavimo turinyje, tais atvejais, kai nesiėmė reikiamų priemonių, kad to išvengtų.

 

7. MODIFIKACIJOS

TCM GOURMET 2.012, S.L pasilieka teisę atlikti atnaujinimus ir pakeitimus, kuriuos ji laiko tinkamais savo portale, gali keisti, ištrinti arba pridėti turinį ir paslaugas, kurios yra pateikiamos per tą patį, nedarant įtakos prieš tai apdorotiems užsakymams.

 

8. NUORODOS

Jei svetainėje www.gourmetencasa-tcm.com yra nuorodų arba hipersaitų į kitas interneto svetaines, TCM Gourmet 2012 S.L. nekontroliuoja tokių svetainių ir jų turinio. TCM Gourmet 2012 S.L. jokiomis aplinkybėmis neprisiima jokios atsakomybės už bet kokios nuorodos, esančios kitoje interneto svetainėje, turinį ir negarantuoja bet kokios tokiose nuorodose ar kitose interneto svetainėse esančios medžiagos ar informacijos techninio prieinamumo, kokybės, patikimumo, tikslumo, išsamumo, teisėtumo ir konstitucingumo. Be to, šių išorinių ryšių įtraukimas nereiškia jokios asociacijos, susijungimo ar dalyvavimo prijungtų subjektų veikloje.

 

9. PAŠALINIMO TEISĖ

TCM Gourmet 2012 S.L. pasilieka teisę savo arba trečiosios šalies prašymu be išankstinio įspėjimo neleisti arba panaikinti prieigą prie portalo ir (arba) siūlomų paslaugų tiems naudotojams, kurie nesilaiko šių bendrųjų naudojimo sąlygų.

 

10. BENDROSIOS NUOSTATOS

"TCM Gourmet 2012 S.L." imsis visų civilinių ir baudžiamųjų veiksmų, kurie pagal įstatymą gali būti taikomi už šių sąlygų pažeidimą, taip pat už bet kokį netinkamą naudojimąsi jos portalu.

 

11. ŠIŲ SĄLYGŲ KEITIMAS IR TRUKMĖ

TCM Gourmet 2012 S.L. gali bet kuriuo metu pakeisti čia nustatytas sąlygas, kurios yra tinkamai paskelbtos taip, kaip jos čia pateikiamos. Pirmiau minėtų sąlygų galiojimas priklausys nuo jų poveikio ir galios tol, kol jos bus tinkamai paskelbtos. jos bus pakeistos kitomis.

 

12. TAIKYTINI TEISĖS AKTAI IR JURISDIKCIJA

Šioje svetainėje pateiktos Bendrosios sąlygos bus taikomos ir aiškinamos pagal galiojančius Ispanijos įstatymus šia tema. Todėl iš abiejų pusių TCM GOURMET ir klientas/vartotojas pripažįsta kai kuriuos ginčus, kurie gali kilti teikiant paslaugas, kurioms taikomos šios Bendrosios sąlygos, bei trūkumus, kurie gali atsirasti pardavus prekę, Juzgados ir Teismai, atitinkantys Naudotojo gyvenamąją vietą.

Be to, informuojame, kad prie Europos Sąjungos internetinės ginčų sprendimo platformos galite prisijungti paspaudę šią nuorodą https://ec.europa.eu/consumers/odr/, laikantis Reglamento Nr. 524/2013 nuostatų. ES teisės aktų, susijusių su neteisminiu ginčų, susijusių su vartotojų reikalais, sprendimu.

TEISINIS PRANEŠIMAS

Prekybininkas yra atsakingas ir žino galiojančius šalių, į kurias siunčia produktus, teisės aktus TCM Gourmet savo platformoje www.gourmetencasa-tcm.com siūlo produktų pirkimo paslaugą, skirtą vartoti asmenims ar įmonėms, esančioms šalies teritorijoje. "TCM Gourmet" nesuteikia leidimo perparduoti šiuos pirkinius ir nepateikia jų dokumentų. Vartotojas yra visiškai atsakingas už šiuos veiksmus ir atleidžia TCM Gourmet nuo bet kokios atsakomybės už šių produktų perpardavimą. Jei naudotojai yra juridiniai asmenys, jiems nebus taikomi vartotojų teises reglamentuojantys teisės aktai; pavyzdžiui, jiems nebus taikomos tokios teisės kaip teisė atsisakyti sutarties.

Vadovaudamiesi liepos 11 d. Įstatymo Nr. 34/2002 dėl informacinės visuomenės paslaugų ir elektroninės prekybos 10 straipsniu, informuojame jus apie šią informaciją:

1. Svetainę www.gourmetencasa-tcm.com administruoja TCM GOURMET 2012, įsikūrusi adresu C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. su C.I.F. B40509663

Jei norite su mumis susisiekti, galite tai padaryti paštu pirmiau nurodytu adresu, el. paštu adresu info@gourmetencasa-tcm.com arba telefonu +34961162891 arba +34630509353 Teisinis pranešimas, parengtas pagal Ispanijos interneto svetainių teisinio pranešimo pavyzdį.

Product added to wishlist
Product added to compare.