1. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

В съответствие със задължението за предоставяне на информация, съдържащо се в член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли 2002 г. за услугите на информационното общество и електронната търговия, по-долу са отразени следните данни:

Компанията, която притежава уеб домейна www.gourmetencasa-tcm.com, е:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Вписана в търговския регистър на Валенсия, том 10519, фолио 71, страница V-182665, вписване 2.

С CIF: B40509663

С адрес за тези цели на: Пол. Индустриален El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Валенсия).

Имейл за обслужване на клиенти: info@gourmetencasa-tcm.com

Телефонни номера за обслужване на клиенти: +34961162891 или +34630509353 На разположение от понеделник до петък от 9:00 до 17:30 ч.

 

2. ПОТРЕБИТЕЛИ

Достъпът до и/или използването на този портал на TCM се дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който от момента на този достъп и/или използване приема Общите условия за ползване, отразени в този документ. Гореспоменатите условия се прилагат независимо от Общите условия на договора, които, когато са приложими, са задължителни за спазване.

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА

www.gourmetencasa-tcm.com предоставя достъп до множество информация, услуги, програми или данни (наричани по-долу "съдържанието") в интернет, принадлежащи на TCM Gourmet 2012 S.L. или на неговите лицензодатели, до които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да има достъп. ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема отговорност за използването на портала. Тази отговорност обхваща и регистрацията, която може да е необходима за достъп до определени услуги или съдържание.

При такава регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за предоставянето на вярна и законосъобразна информация. Вследствие на тази регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да бъде предоставена парола, за която той/тя носи отговорност, като се задължава да я използва старателно и поверително. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да използва по подходящ начин съдържанието и услугите (като например чат услуги, дискусионни форуми или новинарски групи), които Nombre de la empresa creadora del sitio web предлага чрез своя портал, и като пример, но не само, да не ги използва за (i) участие в дейности, които са незаконни, нелегални или противоречат на добросъвестността и обществения ред; (ii) разпространение на съдържание или пропаганда с расистки, ксенофобски, порнографски и незаконен характер, апология на тероризма или против правата на човека; (iii) да причинява щети на физическите и логическите системи на Nombre de la empresa creadora del sitio web, на неговите доставчици или на трети страни, да въвежда или разпространява компютърни вируси или други физически или логически системи, които могат да причинят гореспоменатите щети; (iv) да се опитва да получи достъп и, когато е необходимо, да използва имейл акаунти на други потребители и да променя техните съобщения. Името на фирмата, създала уебсайта, си запазва правото да премахва всякакви коментари и материали, които нарушават уважението към достойнството на човека, които са дискриминационни, ксенофобски, расистки, порнографски, които нарушават младежта или детството, реда или обществената сигурност или които по негово мнение не са подходящи за публикуване. Във всеки случай TCM не носи отговорност за мненията, изразени от потребителите чрез форуми, чатове или други инструменти за участие.

 

4. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

TCM Gourmet 2012 S.L. спазва насоките на Органичен закон 15/1999 от 13 декември за защита на личните данни, Кралски указ 1720/2007 от 21 декември, който одобрява регламента за развитие на Органичния закон и други действащи по всяко време разпоредби, и гарантира правилното използване и обработване на личните данни на потребителя. Също така TCM Gourmet 2012 S.L. информира, че спазва Закон 34/2002 от 11 юли 2002 г. за услугите на информационното общество и електронната търговия и винаги ще иска вашето съгласие за обработката на вашата електронна поща за търговски цели.

 

5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

TCM Gourmet 2012 S.L. сама или в качеството си на правоприемник е собственик на всички права на интелектуална и индустриална собственост на своя уебсайт, както и на съдържащите се в него елементи (включително, но не само изображения, звук, аудио, видео, софтуер или текстове; търговски марки или лога, цветови комбинации, структура и дизайн, избор на използвани материали, компютърни програми, необходими за функционирането, достъпа и използването му и т.н.), собственост на TCM или на нейните лицензодатели. Всички права запазени. В съответствие с разпоредбите на член 8 и член 32.1, втора алинея от Закона за интелектуалната собственост, възпроизвеждането, разпространението и публичното съобщаване, включително предоставянето на разположение, на цялото съдържание на този уебсайт или на част от него с търговска цел, на какъвто и да е носител и с каквито и да е технически средства, са изрично забранени без разрешението на TCM Gourmet 2012 S.L. Можете да разглеждате елементите на портала и дори да ги отпечатвате, копирате и съхранявате на твърдия диск на компютъра си или на друг физически носител, при условие че това е единствено и само за ваша лична и частна употреба. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се въздържа от изтриване, промяна, избягване или манипулиране на всякакви защитни устройства или системи за сигурност, които могат да бъдат инсталирани на страниците на TCM Gourmet 2012 S.L.

 

6. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

TCM Gourmet 2012, S.L. не носи отговорност за щети, които могат да възникнат от печатни грешки, пропуски в съдържанието, липса на наличност на продукти по причини, дължащи се на собственика, или предаване на вируси или злонамерени или вредни програми в съдържанието, в случаите, когато не е предприел необходимите мерки за предотвратяването им.

 

7. МОДИФИКАЦИИ

TCM GOURMET 2.012, S.L си запазва правото да прави актуализации и модификации, които смята за подходящи в своя портал, може да променя, изтрива или добавя съдържание и услуги, които са представени чрез същия, без да засяга поръчки, обработени преди това.

 

8. ЛИНКОВЕ

В случай че www.gourmetencasa-tcm.com съдържа връзки или хипервръзки към други интернет сайтове, TCM Gourmet 2012 S.L. не упражнява никакъв контрол върху тези сайтове и съдържание. При никакви обстоятелства TCM Gourmet 2012 S.L. не поема отговорност за съдържанието на линкове към други уебсайтове, нито гарантира техническата наличност, качеството, надеждността, точността, изчерпателността, прецизността, валидността и конституционността на материали или информация, съдържащи се в такива хипервръзки или други интернет сайтове. По същия начин включването на тези външни връзки не означава какъвто и да е вид асоциация, сливане или участие със свързаните субекти.

 

9. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

TCM Gourmet 2012 S.L. си запазва правото да откаже или отнеме достъпа до портала и/или предлаганите услуги без предварително уведомление, по свое искане или по искане на трета страна, на онези потребители, които не спазват настоящите Общи условия за ползване.

 

10. ОБЩО

TCM Gourmet 2012 S.L. ще преследва нарушаването на тези условия, както и всяко неправомерно използване на портала, като упражнява всички граждански и наказателни действия, които могат да му бъдат вменени по закон.

 

11. ПРОМЯНА НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

TCM Gourmet 2012 S.L. може да променя по всяко време определените тук условия, които са надлежно публикувани във вида, в който се появяват тук. Валидността на гореспоменатите условия зависи от тяхното излагане и е в сила, докато не бъдат надлежно публикувани. те са изменени от други.

 

12. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Общите условия, показани на този уебсайт, ще се управляват и тълкуват в съответствие със съществуващото испанско законодателство по въпроса. Поради тази причина и двете страни, TCM GOURMET и клиентът/потребителят, признават някои спорове, които могат да възникнат от предоставянето на услуги, предмет на тези Общи условия, както и недостатъците, които могат да възникнат от продажбата на продукта, на Juzgados и съдилища, съответстващи на местожителството на потребителя.

Освен това ви информираме, че можете да получите достъп до платформата за онлайн разрешаване на спорове на Европейския съюз на следния линк https://ec.europa.eu/consumers/odr/, всичко в съответствие с разпоредбите на Регламент № 524/2013 на ЕС, свързани с извънсъдебното разрешаване на спорове по потребителски въпроси.

 

ЗАКОННО УВЕДОМЛЕНИЕ

Търговецът е отговорен и познава действащото законодателство на страните, до които изпраща продуктите TCM Gourmet предлага на своята платформа www.gourmetencasa-tcm.com услуга за закупуване на продукти за потребление от физически лица или компании, намиращи се на територията на страната. TCM Gourmet не дава разрешение за препродажба на тези покупки, нито документи за това. Потребителят е изцяло отговорен за тези действия, като освобождава TCM Gourmet от всякаква отговорност за препродажбата на тези продукти. В случай че потребителите са юридически лица, за тях не се прилага законодателството за защита на потребителите; като пример, но не само, за тях не се прилагат права като правото на оттегляне.

В съответствие с член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли 2002 г. за услугите на информационното общество и електронната търговия с настоящото ви информираме за следното:

1. Уебсайтът www.gourmetencasa-tcm.com се управлява от TCM GOURMET 2012, със седалище C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. с C.I.F. B40509663

Ако желаете да се свържете с нас, можете да го направите по пощата на посочения по-горе адрес, по електронна поща на адрес info@gourmetencasa-tcm.com или по телефона на 961162891 или 630509353 Правно уведомление, изготвено в съответствие с: Модел на правно уведомление в интернет на Испания.

Product added to wishlist
Product added to compare.