1. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

В съответствие със задължението за информация, съдържащо се в член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия, следните данни са отразени по-долу:

Компанията, която притежава уеб домейна www.gourmetencasa-tcm.com е:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Надпис в търговския регистър на Валенсия, том 10519, фолио 71, страница V-182665, надпис 2

С CIF: B40509663

С адрес за тези цели на: Pol. Industrial El Racó. C / Tramuntana 13 A, Corbera (Валенсия).

Имейл за обслужване на клиенти: info@gourmetencasa-tcm.com

Телефонни номера за обслужване на клиенти: +34 961162891 или (+34) 630509353

Предлага се от понеделник до петък от 9:30 до 17:30 часа

 

2. ПОТРЕБИТЕЛИ

Достъпът и / или използването на този портал на TCM приписва състоянието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който приема от споменатия достъп и / или употреба изброените тук Общи условия за ползване. Гореспоменатите условия ще бъдат приложими независимо от Общите условия за договаряне, които в техния случай са задължителни.

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛА

www.gourmetencasa-tcm.com предоставя достъп до множество информация, услуги, програми или данни (оттук нататък „съдържанието“) в Интернет, принадлежащи на TCM Gourmet 2012 S.L. или неговите лицензодатели, до които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да има достъп. ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема отговорността за използването на портала. Тази отговорност се разпростира върху регистрацията, която е необходима за достъп до определени услуги или съдържание.

При споменатата регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще отговаря за предоставянето на вярна и законна информация. В резултат на тази регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да получи парола, за която той ще отговаря,

като се ангажира да го използва усърдно и поверително. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да използва по подходящ начин съдържанието и услугите (като услуги за чат, дискусионни форуми или дискусионни групи), които името на компанията, създала уебсайта, предлага чрез своя портал и с оспорващо, но не ограничаващо, да не ги използва за (i) да се ангажират с незаконни, незаконни или противоречащи на добросъвестността и обществения ред дейности; (ii) разпространяват съдържание или пропаганда от расистки, ксенофобски, порнографско-нелегален характер, пропагандирайки тероризъм или нарушаващи правата на човека; (iii) да причини щети на физическите и логическите системи на името на компанията, създала уебсайта, нейните доставчици или трети страни, да въведе или разпространи компютърни вируси или всякакви други физически или логически системи, които е вероятно да причинят щетите, споменати по-горе; (iv) се опитват да осъществяват достъп и, където е подходящо, да използват имейл акаунтите на други потребители и да променят или манипулират техните съобщения. Име на компанията, създала уебсайта, си запазва правото да оттегли всички коментари и приноси, които нарушават зачитането на достойнството на човека, които са дискриминационни, ксенофобски, расистки, порнографски, които застрашават младостта или детството, реда или обществената безопасност или че , по негово мнение, не са подходящи за публикуване. Във всеки случай TCM няма да носи отговорност за мненията, изразени от потребителите чрез форуми, чатове или други инструменти за участие.

4. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

TCM Gourmet 2012 S.L. спазва насоките на Органичен закон 15/1999 от 13 декември за защита на личните данни, Кралски указ 1720/2007 от 21 декември, който одобрява Правилника за разработване на Органичния закон и други действащи разпоредби по всяко време и гарантира правилното използване и третиране на личните данни на потребителя.

По същия начин TCM Gourmet 2012 S.L. информира, че отговаря на Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия и ще иска вашето съгласие за обработката на вашия имейл за търговски цели по всяко време.

 

5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

TCM Gourmet 2012 S.l. Сам по себе си или като правоприемник, той е собственик на всички права върху интелектуалната и индустриалната собственост на своя уебсайт, както и на съдържащите се в него елементи (като например изображения, звук, аудио, видео, софтуер или текстове; търговски марки или логотипи, цветови комбинации, структура и дизайн, избор на използвани материали, компютърни програми, необходими за тяхното функциониране, достъп и използване и др.), собственост на TCM или неговите лицензодатели.

Всички права запазени. По силата на разпоредбите на членове 8 и 32.1, втори параграф, от Закона за интелектуалната собственост, възпроизвеждането, разпространението и публичната комуникация, включително метода за тяхното предоставяне, на цялото или на част от съдържанието на този уебсайт, с търговска цел , при всякаква поддръжка и по всякакви технически средства, без разрешението на TCM Gourmet 2012 SL ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да зачита правата на интелектуална и индустриална собственост, притежавани от TCM. Можете да преглеждате елементите на портала и дори да ги отпечатвате, копирате и съхранявате на твърдия диск на вашия компютър или на който и да е друг физически носител, стига да е единствено и изключително за лична и лична употреба. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от изтриване, промяна, избягване или манипулиране на защитно устройство или система за сигурност, инсталирана на страниците на TCM Gourmet 2012 S.L.

 

6. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

TCM Gourmet 2.012, SL, ще носи отговорност за всякакви щети, които могат да възникнат от типографски грешки, пропуски в съдържанието, липса на наличност на продукти по причини, дължими на собственика или предаването на вируси или злонамерени или вредни програми, съществуващи в съдържанието, в онези случаи, в които то не е взело необходимите мерки, за да го избегне.

7. МОДИФИКАЦИИ

TCM GOURMET 2.012, SL си запазва правото да прави всякакви актуализации и модификации, които сметне за подходящи в своя портал, като може да променя, изтрива или добавя както съдържанието, така и услугите, които се представят чрез него, без да засягат предварително обработените поръчки към същия .

 

8. ВРЪЗКИ

В случай, че www.gourmetencasa-tcm.com съдържа връзки или хипервръзки към други интернет сайтове, TCM Gourmet 2012 S.L. няма да упражнява какъвто и да е контрол върху посочените сайтове и съдържание. В никакъв случай

TCM Gourmet 2012 S.L. ще поеме каквато и да е отговорност за съдържанието на която и да е връзка, принадлежаща към уебсайт на трета страна, нито ще гарантира техническа наличност, качество, надеждност, точност, ширина, достоверност, валидност и

конституционност на всеки материал или информация, съдържаща се в някоя от споменатите хипервръзки или други интернет сайтове.

По същия начин включването на тези външни връзки няма да означава някакъв вид асоцииране, сливане или участие със свързаните обекти.

 

9. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

TCM Gourmet 2012 S.L. си запазва правото да откаже или оттегли достъпа до портала и / или услугите, предлагани без предварително уведомление, по собствено искане или от трета страна, на тези потребители, които не спазват настоящите Общи условия за ползване.

 

10. ОБЩИ

TCM Gourmet 2012 S.l. ще преследва нарушаването на тези условия, както и всяко неправилно използване на своя портал, упражнявайки всички граждански и наказателни действия, които могат да му съответстват по закон.

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

TCM Gourmet 2012 S.L. Можете да промените условията, определени тук по всяко време, като бъдете надлежно публикувани, както се появяват тук.

Валидността на гореспоменатите условия ще зависи от тяхната експозиция и ще бъде валидна до надлежно публикуване. които са модифицирани от други.

12. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

„Нашата организация е присъединена към Confianza Online (Сдружение с нестопанска цел), регистрирана в Националния регистър на асоциациите Група 1, раздел 1, национален номер 594400, CIF G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A., 28015 Мадрид (Испания). За повече информация: www.confianzaonline.es

Тези общи условия се уреждат от испанския закон. По същия начин, в съответствие с разпоредбите на Закона за алтернативно разрешаване на спорове, ние информираме потребителите, че като юридическо лице и съгласно условията на Етичния кодекс, потребителите могат да посетят Confianza Online за алтернативно разрешаване на възможни противоречия (https: / /www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario- искания /). Ако те се отнасят до електронни транзакции с потребители или за защита на данните, когато са свързани с тази област, исковете ще бъдат разрешени от Комитета за онлайн посредничество за доверие, акредитиран за алтернативно разрешаване на потребителски спорове. Ако жалбите са за дигитална реклама или за защита на данните, свързани с тази област, те ще бъдат подадени до журито за реклама на AUTOCONTROL.

Освен това ви напомняме, че можете да получите достъп до онлайн платформата за разрешаване на спорове на Европейския съюз, като следвате тази връзка: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show ”.

Връзка: https://www.confianzaonline.es/wp-content/uploads/2018/05/Codigo_Etico_CONFIANZA_ONLINE.pdf

 

 

В съответствие с член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия, ние Ви информираме за следната информация:

1. Уебсайтът www.gourmetencasa-tcm.com се управлява от TCM GOURMET 2012, със седалище C / Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Валенсия.

2. TCM GOURMET 2012 S.L. с C.I.F. B40509663

Ако искате да се свържете с нас, можете да го направите или по пощата, на посочения по-горе адрес, или по имейл на адрес info@gourmetencasa-tcm.com или на телефон 961162891 или 630509353

 

Правно известие, изготвено по следния начин: Испански модел за правно известие в мрежата

Product added to wishlist
Product added to compare.