1. IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

V skladu z dolžnostjo obveščanja iz člena 10 Zakona 34/2002 z dne 11. julija 2002 o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju so v nadaljevanju prikazani naslednji podatki:

Podjetje, ki ima v lasti spletno domeno www.gourmetencasa-tcm.com, je:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Vpisano v trgovinski register v Valencii, zvezek 10519, list 71, stran V-182665, vpis 2.

S CIF: B40509663

z naslovom za te namene na: Pol. Industrijski El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Valencia).

E-naslov službe za pomoč strankam: info@gourmetencasa-tcm.com

Telefonski številki za pomoč strankam: +34961162891 ali +34630509353 Na voljo od ponedeljka do petka od 9h00 do 17h30.

 

2. UPORABNIKI

Dostop do in/ali uporaba tega portala TCM je pogoj za UPORABNIKA, ki z navedenim dostopom in/ali uporabo sprejema splošne pogoje uporabe, ki so prikazani v tem dokumentu. Navedeni pogoji se uporabljajo neodvisno od splošnih pogodbenih pogojev, ki jih je treba obvezno upoštevati, kadar se uporabljajo.

 

3. UPORABA PORTALA

www.gourmetencasa-tcm.com omogoča dostop do številnih informacij, storitev, programov ali podatkov (v nadaljevanju "vsebine") na internetu, ki pripadajo TCM Gourmet 2012 S.L. ali njegovim dajalcem licenc, do katerih ima lahko uporabnik dostop. Uporabnik prevzema odgovornost za uporabo portala. Ta odgovornost zajema tudi registracijo, ki je lahko potrebna za dostop do določenih storitev ali vsebin.

Pri taki registraciji je UPORABNIK odgovoren za zagotavljanje resničnih in zakonitih podatkov. Zaradi te registracije lahko uporabnik dobi geslo, za katerega je odgovoren in se zaveže, da ga bo vestno in zaupno uporabljal. UPORABNIK se zavezuje, da bo ustrezno uporabljal vsebine in storitve (kot so klepetalnice, diskusijski forumi ali novičarske skupine), ki jih Nombre de la empresa creadora del sitio web ponuja prek svojega portala, in da jih na primer, vendar ne omejeno, ne bo uporabljal za (i) opravljanje dejavnosti, ki so nedovoljene, nezakonite ali v nasprotju z dobrimi nameni in javnim redom; (ii) razširjanje vsebin ali propagande rasističnega, ksenofobičnega, pornografskega in nezakonitega značaja, apologije terorizma ali proti človekovim pravicam; (iii) povzročiti škodo fizičnim in logičnim sistemom Nombre de la empresa creadora del sitio web, njenih dobaviteljev ali tretjih oseb, vnašati ali širiti računalniške viruse ali kakršne koli druge fizične ali logične sisteme, ki bi lahko povzročili zgoraj navedeno škodo; (iv) poskušati dostopati in po potrebi uporabljati e-poštne račune drugih uporabnikov ter spreminjati njihova sporočila. Ime podjetja, ki je ustvarilo spletno stran, si pridržuje pravico, da odstrani vse komentarje in prispevke, ki kršijo spoštovanje dostojanstva osebe, so diskriminatorni, ksenofobni, rasistični, pornografski, kršijo mladost ali otroštvo, red ali javno varnost ali ki po njegovem mnenju niso primerni za objavo. TCM v nobenem primeru ne odgovarja za mnenja, ki jih uporabniki izrazijo v forumih, klepetalnicah ali drugih orodjih za sodelovanje.

 

4. VARSTVO PODATKOV

Družba TCM Gourmet 2012 S.L. upošteva smernice organskega zakona 15/1999 z dne 13. decembra o varstvu osebnih podatkov, kraljevega odloka 1720/2007 z dne 21. decembra, ki potrjuje uredbo o razvoju organskega zakona, in druge vedno veljavne predpise ter zagotavlja pravilno uporabo in obdelavo osebnih podatkov uporabnika. TCM Gourmet 2012 S.L. prav tako obvešča, da spoštuje Zakon 34/2002 z dne 11. julija o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju ter da bo vedno zahteval vaše soglasje za obdelavo vaše e-pošte v komercialne namene.

 

5. INTELEKTUALNA IN INDUSTRIJSKA LASTNINA

TCM Gourmet 2012 S.L. je sama ali kot prevzemnik lastnik vseh pravic intelektualne in industrijske lastnine svojega spletnega mesta in elementov, ki jih vsebuje (med drugim slike, zvok, avdio, video, programska oprema ali besedila; blagovne znamke ali logotipi, kombinacije barv, struktura in oblikovanje, izbira uporabljenih materialov, računalniški programi, potrebni za delovanje, dostop in uporabo itd.), ki so v lasti TCM ali njenih dajalcev licenc. Vse pravice pridržane. V skladu z določbami 8. člena in drugega odstavka 32.1. člena Zakona o intelektualni lastnini je brez dovoljenja družbe TCM Gourmet 2012 S.L. izrecno prepovedano razmnoževanje, distribucija in javno sporočanje, vključno z dajanjem na voljo, vseh ali dela vsebin tega spletnega mesta v komercialne namene, na katerem koli mediju in s katerim koli tehničnim sredstvom.UPORABNIK se zavezuje, da bo spoštoval pravice intelektualne in industrijske lastnine v lasti družbe TCM. Elemente portala si lahko ogledate in jih celo natisnete, kopirate in shranite na trdem disku svojega računalnika ali na katerem koli drugem fizičnem mediju, če je to namenjeno izključno in samo vaši osebni in zasebni uporabi. UPORABNIK se vzdrži brisanja, spreminjanja, izogibanja ali manipuliranja z vsemi zaščitnimi napravami ali varnostnimi sistemi, ki so lahko nameščeni na straneh TCM Gourmet 2012 S.L.

 

6. IZKLJUČITEV JAMSTEV IN ODGOVORNOSTI

TCM Gourmet 2012, S.L. ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi tipkarskih napak, izpustov v vsebini, nedostopnosti izdelkov iz razlogov, ki jih je mogoče pripisati lastniku, ali prenosa virusov ali zlonamernih ali škodljivih programov v vsebini v primerih, ko ni sprejel potrebnih ukrepov, da bi to preprečil.

 

7. MODIFIKACIJE

TCM GOURMET 2.012, S.L si pridržuje pravico do posodobitev in sprememb, za katere meni, da so primerne na njegovem portalu, lahko spremeni, izbriše ali doda vsebino in storitve, ki so predstavljene na istem portalu, kar ne vpliva na naročila, obdelana pred tem.

 

8. POVEZAVE

Če spletna stran www.gourmetencasa-tcm.com vsebuje povezave ali hiperpovezave na druge spletne strani, podjetje TCM Gourmet 2012 S.L. nima nobenega nadzora nad temi stranmi in vsebino. Družba TCM Gourmet 2012 S.L. v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino katere koli povezave, ki pripada drugi spletni strani, niti ne jamči za tehnično razpoložljivost, kakovost, zanesljivost, natančnost, celovitost, točnost, veljavnost in ustavnost kakršnega koli gradiva ali informacij, ki jih vsebujejo takšne hiperpovezave ali druge spletne strani. Prav tako vključitev teh zunanjih povezav ne pomeni nobene vrste združenja, združitve ali sodelovanja s povezanimi subjekti.

 

9. PRAVICA DO IZKLJUČITVE

TCM Gourmet 2012 S.L. si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki ne spoštujejo teh splošnih pogojev uporabe, na lastno zahtevo ali na zahtevo tretje osebe brez predhodnega obvestila zavrne ali prekliče dostop do portala in/ali ponujenih storitev.

 

10. SPLOŠNO

Družba TCM Gourmet 2012 S.L. bo v primeru kršitve teh pogojev in kakršne koli nepravilne uporabe svojega portala sprožila vse civilne in kazenske postopke, ki so ji po zakonu lahko dodeljeni.

 

11. SPREMEMBA TEH POGOJEV IN TRAJANJA

TCM Gourmet 2012 S.L. lahko kadar koli spremeni tukaj določene pogoje, ki so ustrezno objavljeni, kot so prikazani tukaj. Veljavnost navedenih pogojev je odvisna od njihove izpostavljenosti in bo veljala, dokler ne bodo ustrezno objavljeni. jih spremenijo drugi.

 

12. VELJAVNA ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

Splošni pogoji, prikazani na tej spletni strani, se bodo urejali in razlagali v skladu z veljavno špansko zakonodajo na tem področju. Zato na obeh straneh TCM GOURMET in kupec/uporabnik priznavata nekatere spore, ki bi lahko nastali pri opravljanju storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev, kot tudi pomanjkljivosti, ki bi lahko nastale pri prodaji izdelka, Juzgados in Sodišča, ki ustrezajo stalnemu prebivališču uporabnika.

Poleg tega vas obveščamo, da lahko dostopate do platforme za spletno reševanje sporov Evropske unije na naslednji povezavi https://ec.europa.eu/consumers/odr/, v celoti v skladu z določili Uredbe št. 524/2013. EU, ki se nanašajo na izvensodno reševanje potrošniških sporov.

PRAVNO OBVESTILO

Trgovec je odgovoren in pozna veljavno zakonodajo držav, v katere pošilja izdelke TCM Gourmet na svoji platformi www.gourmetencasa-tcm.com ponuja storitev nakupa izdelkov za potrošnjo posameznikov ali podjetij, ki se nahajajo na nacionalnem ozemlju. TCM Gourmet ne daje dovoljenja za nadaljnjo prodajo teh nakupov niti dokumentacije zanjo. Za ta dejanja je v celoti odgovoren uporabnik, pri čemer TCM Gourmet ni odgovoren za nadaljnjo prodajo teh izdelkov. Če so uporabniki pravne osebe, zanje ne velja potrošniška zakonodaja; kot primer, vendar ne omejeno, zanje ne veljajo pravice, kot je pravica do odstopa od pogodbe.

V skladu z 10. členom Zakona 34/2002 z dne 11. julija 2002 o storitvah informacijske družbe in elektronskem poslovanju vam sporočamo naslednje informacije:

1. Spletno stran www.gourmetencasa-tcm.com upravlja TCM GOURMET 2012 s sedežem v C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. s C.I.F. B40509663

Če nas želite kontaktirati, lahko to storite po pošti na zgoraj navedeni naslov, po elektronski pošti na naslov info@gourmetencasa-tcm.com ali po telefonu na +34961162891 ali +34630509353 Pravno obvestilo, pripravljeno v skladu z: Vzorec pravnega obvestila na spletu Španije.

Product added to wishlist
Product added to compare.