1. AZONOSÍTÓ ADATOK

Az információs társadalom szolgáltatásairól és az elektronikus kereskedelemről szóló, július 11-i 34/2002. sz. törvény 10. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően az alábbiakban az alábbi adatokat közöljük:

www.gourmetencasa-tcm.com webdomain tulajdonosa a következő cég:

TCM GOURMET 2012, S.L.

A valenciai kereskedelmi nyilvántartás 10519. kötetének 71. fólióján, V-182665. oldalon, V-182665. oldal, 2. bejegyzés.

CIF-vel: B40509663

Az e célokra szolgáló címmel a következő címen: Pol. Ipari El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Valencia).

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@gourmetencasa-tcm.com

Ügyfélszolgálati telefonszámok: +34961162891 vagy +34630509353 Hétfőtől péntekig 9.00 és 17.30 óra között elérhető.

 

2. USERS

A TCM portálhoz való hozzáférés és/vagy annak használata a HASZNÁLÓ feltételét jelenti, aki az említett hozzáféréssel és/vagy használattal elfogadja az itt tükröződő általános használati feltételeket. A fent említett feltételek az általános szerződési feltételektől függetlenül alkalmazandók, amelyeknek adott esetben kötelezően meg kell felelni.

 

3. A PORTÁL HASZNÁLATA

www.gourmetencasa-tcm.com hozzáférést biztosít a TCM Gourmet 2012 S.L. vagy licencadóinak tulajdonában lévő, az interneten található információk, szolgáltatások, programok vagy adatok (a továbbiakban: "tartalom") sokaságához, amelyekhez a HASZNÁLÓ hozzáférhet. A FELHASZNÁLÓ vállalja a felelősséget a portál használatáért. Ez a felelősség kiterjed az egyes szolgáltatásokhoz vagy tartalmakhoz való hozzáféréshez szükséges regisztrációra is.

Az ilyen regisztráció során a HASZNÁLÓ felelős a valóságnak megfelelő és jogszerű adatok megadásáért. A regisztráció következményeként a HASZNÁLÓ jelszót kaphat, amelyért felelősséggel tartozik, és vállalja, hogy azt gondosan és bizalmasan használja. A HASZNÁLÓ vállalja, hogy megfelelően használja a Nombre de la empresa creadora del sitio web portálon keresztül kínált tartalmakat és szolgáltatásokat (például chat-szolgáltatásokat, vitafórumokat vagy hírcsoportokat), és például, de nem kizárólagosan, nem használja azokat (i) tiltott, illegális vagy a jóhiszeműséggel és a közrenddel ellentétes tevékenységekre; (ii) rasszista, idegengyűlölő, pornográf, illegális, terrorizmussal kapcsolatos vagy az emberi jogok elleni tartalmak vagy propaganda terjesztésére; (iii) kárt okozni a Nombre de la empresa creadora del sitio web, beszállítói vagy harmadik felek fizikai és logikai rendszereiben, számítógépes vírusokat vagy bármely más olyan fizikai vagy logikai rendszert behozni vagy terjeszteni, amely alkalmas a fent említett károk okozására; (iv) megkísérelni más felhasználók e-mail fiókjaihoz való hozzáférést és adott esetben azok használatát, valamint üzeneteik módosítását. A honlapot létrehozó cég neve fenntartja a jogot, hogy eltávolítson minden olyan megjegyzést és hozzászólást, amely sérti a személy méltóságának tiszteletben tartását, amely diszkriminatív, idegengyűlölő, rasszista, pornográf, amely sérti az ifjúságot vagy a gyermekkort, a rendet vagy a közbiztonságot, vagy amely véleménye szerint nem volt alkalmas a közzétételre. A TCM semmilyen esetben sem vállal felelősséget a felhasználók által fórumokon, chateken vagy más részvételi eszközökön keresztül kifejtett véleményekért.

 

4. ADATVÉDELEM

A TCM Gourmet 2012 S.L. betartja a személyes adatok védelméről szóló, december 13-i 15/1999. sz. organikus törvény, a december 21-i 1720/2007. sz. királyi rendelet, amely jóváhagyja az organikus törvény és más, mindenkor hatályos rendeletek fejlődési rendeletét, és biztosítja a felhasználó személyes adatainak helyes használatát és feldolgozását. A TCM Gourmet 2012 S.L. tájékoztatja továbbá, hogy megfelel az információs társadalom szolgáltatásairól és az elektronikus kereskedelemről szóló, július 11-i 34/2002 törvénynek, és mindenkor kéri az Ön hozzájárulását az e-mailjének kereskedelmi célú feldolgozásához.

 

5. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDON

A TCM Gourmet 2012 S.L. maga, vagy mint jogutód, a TCM vagy licencadói tulajdonában lévő valamennyi szellemi és ipari tulajdonjog tulajdonosa a weboldalán, valamint az azon található elemeken (beleértve, de nem kizárólagosan, a képeket, hangot, hangot, videót, szoftvert vagy szöveget; védjegyeket vagy logókat, színkombinációkat, szerkezetet és designt, a felhasznált anyagok kiválasztását, a működéshez, hozzáféréshez és használathoz szükséges számítógépes programokat stb.). Minden jog fenntartva. A szellemi tulajdonról szóló törvény 8. cikke és 32.1. cikkének második bekezdése értelmében a TCM Gourmet 2012 S.L. engedélye nélkül kifejezetten tilos a weboldal tartalmának egészének vagy egy részének kereskedelmi célú, bármilyen hordozón és bármilyen technikai eszközzel történő sokszorosítása, terjesztése és nyilvános közzététele, beleértve a hozzáférhetővé tételt is, a TCM Gourmet 2012 S.L. engedélye nélkül. A HASZNÁLÓ vállalja, hogy tiszteletben tartja a TCM tulajdonában lévő szellemi és ipari tulajdonjogokat. Ön megtekintheti a portál elemeit, és akár ki is nyomtathatja, másolhatja és tárolhatja azokat a számítógép merevlemezén vagy bármely más fizikai adathordozón, feltéve, hogy ez kizárólag és kizárólag az Ön személyes és magáncélú használatára szolgál. A HASZNÁLÓ köteles tartózkodni a TCM Gourmet 2012 S.L. oldalaira telepített védelmi eszközök vagy biztonsági rendszerek törlésétől, megváltoztatásától, kijátszásától vagy manipulálásától.

 

6. A GARANCIÁK ÉS A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A TCM Gourmet 2012, S.L. nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a tartalomban található tipográfiai hibákból, hiányosságokból, a termékek tulajdonosának tulajdonítható okokból történő elérhetetlenségéből, vagy a tartalomban található vírusok, rosszindulatú vagy káros programok átviteléből ered, azokban az esetekben, amikor nem tette meg a szükséges intézkedéseket ennek megakadályozására.

 

7. MÓDOSÍTÁSOK

TCM GOURMET 2.012, S.L fenntartja a jogot, hogy frissítéseket és módosításokat végezzen a portálon, megváltoztathatja, törölheti vagy hozzáadhatja az ugyanazon keresztül bemutatott tartalmakat és szolgáltatásokat, nem érintve az előtte feldolgozott megrendeléseket.

 

8. LINKEK

Abban az esetben, ha a www.gourmetencasa-tcm.com más internetes oldalakra mutató linkeket vagy hiperlinkeket tartalmaz, a TCM Gourmet 2012 S.L. nem gyakorol semmilyen ellenőrzést az ilyen oldalak és tartalmuk felett. A TCM Gourmet 2012 S.L. semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a más weboldalhoz tartozó linkek tartalmáért, és nem garantálja az ilyen hiperlinkekben vagy más internetes oldalakon található anyagok vagy információk technikai elérhetőségét, minőségét, megbízhatóságát, pontosságát, teljességét, pontosságát, érvényességét és alkotmányosságát. Hasonlóképpen, ezeknek a külső kapcsolatoknak a feltüntetése nem jelent semmiféle társulást, egyesülést vagy részvételt a kapcsolt szervezetekkel.

 

9. KIZÁRÁSI JOG

A TCM Gourmet 2012 S.L. fenntartja a jogot, hogy saját vagy harmadik fél kérésére előzetes értesítés nélkül megtagadja vagy visszavonja a portálhoz és/vagy a kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférést azoktól a felhasználóktól, akik nem tartják be a jelen általános használati feltételeket.

 

10. ÁLTALÁNOS

A TCM Gourmet 2012 S.L. a jelen feltételek megszegését, valamint a portál nem megfelelő használatát minden polgári és büntetőjogi jogorvoslattal fogja követni.

 

11. E FELTÉTELEK ÉS IDŐTARTAM MÓDOSÍTÁSA

A TCM Gourmet 2012 S.L. bármikor módosíthatja az itt meghatározott feltételeket, amelyeket megfelelően közzétesznek, ahogyan azok itt megjelennek. A fent említett feltételek érvényessége a nyilvánosságra hozataluktól függ, és addig marad érvényben, amíg azokat megfelelően közzé nem teszik. mások nem módosítják.

 

12. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÉS JOGHATÓSÁG

"Szervezetünk tagja a Confianza Online-nak (nonprofit egyesület), amely be van jegyezve az egyesületek nemzeti nyilvántartásának 1. csoport 1. szekciójába, nemzeti száma 594400, CIF G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A., 28015 Madrid (Spanyolország). További információ: www.confianzaonline.es A jelen Általános Szerződési Feltételekre a spanyol jog az irányadó. Hasonlóképpen, az alternatív vitarendezésről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatjuk a fogyasztókat, hogy tagszervezetként és az etikai kódex feltételei szerint a felhasználók a Confianza Online-hoz fordulhatnak az esetleges viták alternatív rendezése érdekében (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/).  Ha a panaszok a fogyasztókkal folytatott elektronikus ügyletekkel kapcsolatosak, vagy az adatvédelemmel kapcsolatosak, ha e területhez kapcsolódnak, a panaszokat a fogyasztói jogviták alternatív rendezésére akkreditált Confianza Online közvetítő bizottság fogja rendezni. Ha a panaszok a digitális reklámra vagy az ezzel kapcsolatos adatvédelemre vonatkoznak, akkor azokat az AUTOCONTROL Reklámzsűri elé terjesztik.

Ezen túlmenően emlékeztetjük Önt, hogy az Európai Unió online vitarendezési platformjához a következő linken juthat el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show".

Link: https://www.confianzaonline.es/wpcontent/uploads/2018/05/Codigo_Etico_CONFIANZA_ONLINE.pdf

 

JOGI FELHÍVÁS

A kereskedő felelős és ismeri azon országok hatályos jogszabályait, ahová a termékeket küldi A TCM Gourmet a www.gourmetencasa-tcm.com platformján a nemzeti területen található magánszemélyek vagy vállalatok által fogyasztásra szánt termékek vásárlására vonatkozó szolgáltatást kínál. A TCM Gourmet nem ad engedélyt ezen vásárlások továbbértékesítésére, és nem is dokumentálja azt. A felhasználó teljes mértékben felelős ezekért a tevékenységekért, és mentesíti a TCM Gourmet-t minden felelősség alól a termékek viszonteladásával kapcsolatban. Amennyiben a felhasználók jogi személyek, a fogyasztóvédelmi jogszabályok nem vonatkoznak rájuk; példaként, de nem korlátozó jelleggel, az olyan jogok, mint az elállási jog, nem vonatkoznak rájuk.

Az információs társadalom szolgáltatásairól és az elektronikus kereskedelemről szóló, július 11-i 34/2002. sz. törvény 10. cikke értelmében ezúton tájékoztatjuk Önt az alábbi információkról:

1. A www.gourmetencasa-tcm.com weboldalt a TCM GOURMET 2012 kezeli, székhelye: C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. C.I.F. B40509663 C.I.F.-vel

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, ezt megteheti postai úton, a fent megadott címen, vagy e-mailben a info@gourmetencasa-tcm.com címen, vagy telefonon a +34961162891 vagy +34630509353 Jogi nyilatkozat, amely a következő spanyolországi jogi nyilatkozat-mintával összhangban készült: A jogi nyilatkozat webes modellje.

Product added to wishlist
Product added to compare.