1. DATE DE IDENTIFICARE

În conformitate cu obligația de informare cuprinsă în articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțului electronic, următoarele date sunt reflectate mai jos: Compania care deține domeniul web www.gourmetencasa-tcm.com este: TCM GOURMET 2012, S.L. Inscripție în Registrul comercial al Valencia, Volumul 10519, Folio 71, Pagina V-182665, Inscripția 2 Cu CIF: B40509663 Cu adresă în aceste scopuri la: Pol. Industrial El Racó. C / Tramuntana 13 A, Corbera (Valencia). E-mail serviciu clienți: info@gourmetencasa-tcm.com Numere de telefon pentru serviciul clienți: +34 961162891 sau (+34) 630509353 Disponibil de luni până vineri între orele 09:00 - 17:30

2. UTILIZATORI

Accesul și / sau utilizarea acestui portal TCM atribuie condiția de UTILIZATOR, care acceptă, din respectivul acces și / sau utilizare, Condițiile generale de utilizare enumerate aici. Condițiile menționate anterior vor fi aplicabile indiferent de Condițiile generale de contractare care, în cazul lor, sunt obligatorii.

3. UTILIZAREA PORTALULUI

www.gourmetencasa-tcm.com oferă acces la o multitudine de informații, servicii, programe sau date (în continuare, „conținutul”) de pe internet aparținând TCM Gourmet 2012 S.L. sau licențiatorii săi la care USERUL poate avea acces. UTILIZATORUL își asumă responsabilitatea pentru utilizarea portalului. Această responsabilitate se extinde la înregistrarea necesară pentru a accesa anumite servicii sau conținut. În această înregistrare, UTILIZATORUL va fi responsabil pentru furnizarea de informații adevărate și legale. Ca urmare a acestei înregistrări, UTILIZATORULUI poate primi o parolă pentru care va fi responsabil, angajându-se să facă o utilizare diligentă și confidențială a acestuia. UTILIZATORUL este de acord să facă o utilizare adecvată a conținutului și serviciilor (cum ar fi serviciile de chat, forumurile de discuții sau grupurile de știri) pe care numele companiei care a creat site-ul web le oferă prin portalul său și cu un enunțiativ, dar fără limitare, să nu le folosească pentru (i) să se angajeze în activități ilicite, ilegale sau contrare bunei-credințe și activități de ordine publică; (ii) disemina conținut sau propagandă de natură rasistă, xenofobă, pornografică-ilegală, pledând pentru terorism sau încălcarea drepturilor omului; (iii) provoacă daune sistemelor fizice și logice ale companiei care a creat site-ul web, furnizorilor acestuia sau terților, introduc sau răspândesc viruși computerizați sau orice alte sisteme fizice sau logice care pot provoca daunele menționate mai sus; (iv) încercați să accesați și, după caz, să utilizați conturile de e-mail ale altor utilizatori și să modificați sau să manipulați mesajele acestora. Numele companiei care a creat site-ul își rezervă dreptul de a retrage toate comentariile și contribuțiile care încalcă respectul pentru demnitatea persoanei, care sunt discriminatorii, xenofobe, rasiste, pornografice, care amenință tinerii sau copilăria, ordinea sau siguranța publică sau , în opinia sa, nu sunt potrivite pentru publicare. În orice caz, TCM nu va fi responsabil pentru opiniile exprimate de utilizatori prin forumuri, chaturi sau alte instrumente de participare. 4. PROTECȚIA DATELOR TCM Gourmet 2012 S.L. respectă liniile directoare ale Legii organice 15/1999 din 13 decembrie privind protecția datelor cu caracter personal, Decretului regal 1720/2007 din 21 decembrie, care aprobă în orice moment Regulamentul de dezvoltare a Legii organice și alte reglementări actuale și asigură utilizarea și tratarea corectă a datelor personale ale utilizatorului. La fel, TCM Gourmet 2012 S.L. informează că respectă Legea 34/2002 din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțului electronic și vă va solicita în permanență consimțământul pentru prelucrarea e-mailului dvs. în scopuri comerciale.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

TCM Gourmet 2012 S.l. În sine sau ca cesionar, este proprietarul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și industrială ale site-ului său web, precum și ale elementelor conținute în acesta (de exemplu, imagini, sunet, audio, video, software sau texte; mărci comerciale sau logo-uri, combinații de culori, structură și design, selecția materialelor utilizate, programe de calculator necesare funcționării, accesului și utilizării acestora etc.), deținute de TCM sau de licențiatorii săi. Toate drepturile rezervate. În virtutea prevederilor articolelor 8 și 32.1 al doilea paragraf din Legea proprietății intelectuale, reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv metoda de a le pune la dispoziție, în întregime sau parțial, conținutul acestui site web, în ​​scopuri comerciale , în orice suport și prin orice mijloace tehnice, fără autorizarea TCM Gourmet 2012 SL UTILIZATORUL este de acord să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de TCM. Puteți vizualiza elementele portalului și chiar să le tipăriți, să le copiați și să le stocați pe hard diskul computerului sau pe orice alt suport fizic, atâta timp cât acesta este exclusiv și exclusiv pentru utilizarea dvs. personală și privată. UTILIZATORUL trebuie să se abțină de la ștergerea, modificarea, eludarea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate care a fost instalat pe paginile TCM Gourmet 2012 S.L.

6. EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI RESPONSABILITĂȚII

TCM Gourmet 2.012, SL, va fi responsabil pentru orice daune care pot apărea din erori tipografice, omisiuni în conținut, lipsa disponibilității produselor din motive imputabile proprietarului sau transmiterea de viruși sau programe dăunătoare sau dăunătoare existente în conținut, în acele cazuri în care nu a adoptat măsurile necesare pentru ao evita.

7. MODIFICĂRI TCM GOURMET 2.012

SL își rezervă dreptul de a face orice actualizări și modificări pe care le consideră adecvate în portalul său, putând modifica, șterge sau adăuga atât conținutul, cât și serviciile care sunt prezentate prin intermediul acestuia, fără a afecta comenzile procesate anterior la același .

8. LEGĂTURI

În cazul în care www.gourmetencasa-tcm.com conține linkuri sau hyperlinkuri către alte site-uri de internet, TCM Gourmet 2012 S.L. nu va exercita niciun fel de control asupra site-urilor și a conținutului menționate. În niciun caz TCM Gourmet 2012 S.L. își va asuma orice responsabilitate pentru conținutul oricărui link aparținând unui site web terță parte și nici nu va garanta disponibilitatea tehnică, calitatea, fiabilitatea, acuratețea, lărgimea, veridicitatea, validitatea și constituționalitatea oricărui material sau informație conținută în oricare dintre respectivele hyperlinkuri sau alte site-uri de internet. De asemenea, includerea acestor conexiuni externe nu va implica niciun tip de asociere, fuziune sau participare cu entitățile conectate.

9. DREPTUL DE EXCLUDERE

TCM Gourmet 2012 S.L. își rezervă dreptul de a refuza sau retrage accesul la portal și / sau la serviciile oferite fără notificare prealabilă, la cererea proprie sau de către o terță parte, acelor utilizatori care nu respectă aceste Condiții generale de utilizare. 10. GENERALITĂȚI TCM Gourmet 2012 S.l. va urmări încălcarea acestor condiții, precum și orice utilizare necorespunzătoare a portalului său, exercitând toate acțiunile civile și penale care i-ar putea corespunde prin lege.

11. MODIFICAREA CONDIȚIILOR PREZENTE ȘI DURATA

TCM Gourmet 2012 S.L. Puteți modifica oricând condițiile stabilite aici, fiind publicate în mod corespunzător așa cum apar aici. Valabilitatea condițiilor menționate anterior va depinde de expunerea lor și va fi valabilă până la publicarea corespunzătoare. care sunt modificate de alții.

12. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

„Entitatea noastră este atașată la Confianza Online (asociație non-profit), înregistrată în Registrul Național al Asociațiilor Grupul 1, Secțiunea 1, numărul național 594400, CIF G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A., 28015 Madrid (Spania). Pentru mai multe informații: www.confianzaonline.es Aceste condiții generale sunt guvernate de legea spaniolă. De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii alternative de soluționare a litigiilor, informăm consumatorii că, în calitate de entitate membră și în condițiile Codului deontologic, utilizatorii pot merge la Confianza Online pentru soluționarea alternativă a eventualelor controverse (https: / /www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario- claims /).

Dacă acestea se referă la tranzacții electronice cu consumatorii sau la protecția datelor atunci când acestea sunt legate de acest domeniu, revendicările vor fi soluționate de Comitetul de mediere a încrederii online, acreditat pentru soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor. Dacă reclamațiile se referă la publicitatea digitală sau la protecția datelor legate de acest domeniu, acestea vor fi înaintate juriului de publicitate AUTOCONTROL. În plus, vă reamintim că puteți accesa platforma de soluționare a litigiilor online a Uniunii Europene urmând acest link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show ”. Link: https://www.confianzaonline.es/wp-content/uploads/2018/05/Codigo_Etico_CONFIANZA_ONLINE.pdf În conformitate cu articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, vă informăm despre următoarele informații: 1. Site-ul www.gourmetencasa-tcm.com este administrat de TCM GOURMET 2012, cu sediul la C / Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia. 2.

TCM GOURMET 2012 S.L. cu C.I.F. B40509663 Dacă doriți să ne contactați, o puteți face fie prin poștă, la adresa indicată mai sus, fie prin e-mail la adresa info@gourmetencasa-tcm.com sau prin telefonul 961162891 sau 630509353 Aviz juridic întocmit după următorul model: Aviz juridic spaniol Web

Product added to wishlist
Product added to compare.