1. DATE DE IDENTIFICARE

În conformitate cu obligația de informare prevăzută la articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, următoarele date sunt reflectate mai jos:

Compania care deține domeniul web www.gourmetencasa-tcm.com este:

TCM GOURMET 2012, S.L.

Înscrisă în Registrul Comerțului din Valencia, volumul 10519, foaia 71, pagina V-182665, poziția 2.

Cu CIF: B40509663

Cu adresa în acest scop la: Pol. Industrial El Racó. C/ Tramuntana 13 A, Corbera (Valencia).

E-mail pentru serviciul clienți: info@gourmetencasa-tcm.com

Numerele de telefon pentru serviciul clienți: +34961162891 sau +34630509353 Disponibil de luni până vineri, între orele 9h00 și 17h30.

 

2. UTILIZATORI

Accesul și/sau utilizarea acestui portal TCM atribuie condiția de UTILIZATOR, care acceptă, de la respectivul acces și/sau utilizare, Condițiile Generale de Utilizare reflectate în prezentul document. Condițiile menționate mai sus se aplică independent de Condițiile generale de contractare care, dacă este cazul, sunt de conformitate obligatorie.

 

3. UTILIZAREA PORTALULUI

www.gourmetencasa-tcm.com oferă acces la o multitudine de informații, servicii, programe sau date (denumite în continuare "conținutul") de pe Internet aparținând TCM Gourmet 2012 S.L. sau licențiatorilor săi la care UTILIZATORUL poate avea acces. UTILIZATORUL își asumă responsabilitatea pentru utilizarea portalului. Această responsabilitate se extinde la înregistrarea care poate fi necesară pentru a accesa anumite servicii sau conținuturi.

La o astfel de înregistrare, UTILIZATORUL este responsabil pentru furnizarea de informații veridice și legale. Ca urmare a acestei înregistrări, UTILIZATORUL poate primi o parolă pentru care este responsabil, angajându-se să o folosească cu diligență și confidențialitate. UTILIZATORUL se angajează să utilizeze în mod corespunzător conținutul și serviciile (cum ar fi serviciile de chat, forumurile de discuții sau grupurile de știri) pe care Nombre de la empresa creadora del sitio web le oferă prin intermediul portalului său și, cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ, să nu le utilizeze pentru (i) desfășurarea de activități ilicite, ilegale sau contrare bunei-credințe și ordinii publice; (ii) diseminarea de conținuturi sau propagandă cu caracter rasist, xenofob, pornografic-ilegal, apologia terorismului sau împotriva drepturilor omului; (iii) să provoace daune sistemelor fizice și logice ale Nombre de la empresa creadora del sitio web, ale furnizorilor săi sau ale terților, să introducă sau să răspândească viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice care ar putea provoca daunele menționate mai sus; (iv) să încerce să acceseze și, dacă este cazul, să utilizeze conturile de e-mail ale altor utilizatori și să modifice mesajele acestora. Numele companiei care a creat site-ul își rezervă dreptul de a elimina orice comentarii și contribuții care încalcă respectul pentru demnitatea persoanei, care sunt discriminatorii, xenofobe, rasiste, pornografice, care încalcă tinerețea sau copilăria, ordinea sau siguranța publică sau care, în opinia sa, nu sunt potrivite pentru publicare. În orice caz, TCM nu va fi responsabil pentru opiniile exprimate de utilizatori prin intermediul forumurilor, chat-urilor sau al altor instrumente de participare.

 

4. PROTECȚIA DATELOR

TCM Gourmet 2012 S.L. respectă liniile directoare ale Legii Organice 15/1999 din 13 decembrie privind protecția datelor cu caracter personal, Decretul Regal 1720/2007 din 21 decembrie, care aprobă Regulamentul de dezvoltare a Legii Organice și alte reglementări în vigoare în orice moment, și asigură utilizarea și prelucrarea corectă a datelor personale ale utilizatorului. De asemenea, TCM Gourmet 2012 S.L. informează că respectă Legea 34/2002 din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic și vă va solicita în orice moment consimțământul pentru prelucrarea e-mail-ului dumneavoastră în scopuri comerciale.

 

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

TCM Gourmet 2012 S.L., ea însăși sau în calitate de cesionar, este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și industrială ale site-ului său, precum și ale elementelor conținute în acesta (inclusiv, dar fără a se limita la imagini, sunet, audio, video, software sau texte; mărci comerciale sau logo-uri, combinații de culori, structură și design, selecția materialelor utilizate, programe de calculator necesare pentru funcționarea, accesul și utilizarea acestuia etc.), deținute de TCM sau de licențiatorii săi. Toate drepturile rezervate. În conformitate cu prevederile articolelor 8 și 32.1, al doilea paragraf, din Legea privind proprietatea intelectuală, reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv punerea la dispoziție, a întregului sau a unei părți din conținutul acestui site web, în scopuri comerciale, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, sunt interzise în mod expres fără autorizația TCM Gourmet 2012 S.L. UTILIZATORUL se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de TCM. Puteți să vizualizați elementele portalului și chiar să le imprimați, să le copiați și să le stocați pe hard disk-ul computerului dumneavoastră sau pe orice alt suport fizic, cu condiția ca acest lucru să fie doar și exclusiv pentru uzul dumneavoastră personal și privat. UTILIZATORUL se va abține de la ștergerea, modificarea, sustragerea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate instalat pe paginile TCM Gourmet 2012 S.L.

 

6. EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI A RĂSPUNDERII

TCM Gourmet 2.012, S.L, nu va fi responsabil pentru orice daune care pot apărea din erori tipografice, omisiuni în conținut, lipsa de disponibilitate a produselor din motive imputabile proprietarului sau transmiterea de viruși sau programe rău intenționate sau dăunătoare în conținut, în acele cazuri în care nu a luat măsurile necesare pentru a preveni acest lucru.

 

7. MODIFICĂRI

TCM GOURMET 2.012, S.L. își rezervă dreptul de a face actualizări și modificări pe care le consideră adecvate în portalul său, poate schimba, șterge sau adăuga conținut și servicii care sunt prezentate prin intermediul acestuia, fără a afecta comenzile procesate anterior.

 

8. LEGĂTURI

În cazul în care www.gourmetencasa-tcm.com conține linkuri sau hyperlinkuri către alte site-uri de internet, TCM Gourmet 2012 S.L. nu exercită niciun control asupra acestor site-uri și a conținutului lor. În niciun caz TCM Gourmet 2012 S.L. nu își va asuma vreo responsabilitate pentru conținutul oricărui link aparținând unui alt site web și nici nu va garanta disponibilitatea tehnică, calitatea, fiabilitatea, acuratețea, exhaustivitatea, exactitatea, validitatea și constituționalitatea oricărui material sau informație conținută în astfel de hyperlink-uri sau alte site-uri de internet. De asemenea, includerea acestor conexiuni externe nu implică niciun fel de asociere, fuziune sau participare cu entitățile conectate.

 

9. DREPTUL DE EXCLUDERE

TCM Gourmet 2012 S.L. își rezervă dreptul de a refuza sau de a retrage accesul la portal și/sau la serviciile oferite fără notificare prealabilă, la cererea sa sau la cererea unei terțe părți, acelor utilizatori care nu respectă prezentele condiții generale de utilizare.

 

10. GENERALITĂȚI

TCM Gourmet 2012 S.L. va urmări încălcarea prezentelor condiții, precum și orice utilizare necorespunzătoare a portalului său, exercitând toate acțiunile civile și penale care îi pot corespunde prin lege.

 

11. MODIFICAREA ACESTOR CONDIȚII ȘI A DURATEI

TCM Gourmet 2012 S.L. poate modifica în orice moment condițiile stabilite aici, fiind publicate în mod corespunzător așa cum apar aici. Valabilitatea condițiilor menționate mai sus va depinde de expunerea acestora și va fi în vigoare până la publicarea lor în mod corespunzător. sunt modificate de alții.

 

12. LEGISLAȚIA ȘI JURISDICȚIA APLICABILE

"Entitatea noastră este membră a Confianza Online (asociație fără scop lucrativ), înregistrată în Registrul Național al Asociațiilor, Grupa 1, Secțiunea 1, număr național 594400, CIF G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A., 28015 Madrid (Spania). Pentru informații suplimentare: www.confianzaonline.es Aceste condiții generale sunt guvernate de legislația spaniolă. De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii privind soluționarea alternativă a litigiilor, informăm consumatorii că, în calitate de entitate membră și în conformitate cu prevederile Codului de etică, utilizatorii se pot adresa la Confianza Online pentru soluționarea alternativă a oricăror litigii (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/).  În cazul în care acestea se referă la tranzacțiile electronice cu consumatorii sau la protecția datelor, atunci când sunt legate de acest domeniu, reclamațiile vor fi soluționate de către Comitetul de mediere Confianza Online, care este acreditat pentru soluționarea alternativă a litigiilor de consum. În cazul în care reclamațiile se referă la publicitatea digitală sau la protecția datelor legate de acest domeniu, acestea vor fi înaintate juriului de publicitate AUTOCONTROL.

În plus, vă reamintim că puteți accesa platforma online de soluționare a litigiilor a Uniunii Europene urmând acest link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show".

Link: https://www.confianzaonline.es/wpcontent/uploads/2018/05/Codigo_Etico_CONFIANZA_ONLINE.pdf

 

CLAUZĂ LEGALĂ

Comerciantul este responsabil și cunoaște legislația în vigoare din țările în care trimite produsele TCM Gourmet oferă pe platforma sa www.gourmetencasa-tcm.com un serviciu de achiziție de produse pentru consumul persoanelor fizice sau al companiilor situate pe teritoriul național. TCM Gourmet nu acordă autorizație pentru revânzarea acestor achiziții și nici documente pentru aceasta. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru aceste acțiuni, exonerând TCM Gourmet de orice responsabilitate pentru revânzarea acestor produse. În cazul în care utilizatorii sunt persoane juridice, legislația privind protecția consumatorilor nu li se va aplica; cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ, drepturi precum dreptul de retragere nu li se vor aplica.

În conformitate cu articolul 10 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, vă comunicăm următoarele informații:

1. Site-ul www.gourmetencasa-tcm.com este administrat de TCM GOURMET 2012, cu sediul în C/ Tramuntana 13ª, 46612, Corbera - Valencia.

2.TCM GOURMET 2012 S.L. cu C.I.F. B40509663

Dacă doriți să ne contactați, o puteți face fie prin poștă, la adresa indicată mai sus, fie prin e-mail la adresa info@gourmetencasa-tcm.com sau prin telefon la +34961162891 sau +34630509353 Notă legală elaborată în conformitate cu: Modelul de Notă legală pentru site-ul web spaniol.

Product added to wishlist
Product added to compare.