Η TCM GOURMET 2.012, S.L αναγνωρίζει, όπως ορίζεται από το νόμο, ότι ο καταναλωτής έχει 14 ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του αγορασμένου προϊόντος για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και ότι μπορεί να αναιρέσει τη σύμβαση. Αυτές οι 14 ημέρες αρχίζουν να υπολογίζονται, από την ημέρα της πραγματικής παραλαβής του προϊόντος, είτε έχει αποσυρθεί από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μεταφορών ή στο σπίτι σας. Το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή πρέπει να γίνει εντός της προαναφερθείσας περιόδου, με επίσημη επικοινωνία με την TCM GOURMET 2.012, S.L (κατά προτίμηση μέσω email), συμπληρώνοντας τα δεδομένα συμβολαίου και δηλώνοντας την πρόθεσή του να αποσυρθεί από την αγορά που πραγματοποιήθηκε. Μόλις ληφθεί η επικοινωνία, το TCM GOURMET 2.012, S.L θα εκδώσει απόδειξη παραλαβής. Ο καταναλωτής πρέπει να επιστρέψει το προϊόν στο TCM GOURMET 2.012, S.L εντός 14 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Το TCM GOURMET 2.012, SL θα αποζημιώσει τα χρήματα για το προϊόν και όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, εντός μέγιστης περιόδου 14 ημερών από την ανακοίνωση της ανάληψης, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής, εκτός από την εξαίρεση στο την οποία ο καταναλωτής κάνει την επιστροφή με δικά του μέσα, έχοντας τη δυνατότητα σε αυτήν την περίπτωση, να παρακρατήσει την επιστροφή έως ότου λάβειτο αγαθό ή έως ότου ο καταναλωτής παρουσιάσει την απόδειξη επιστροφής του αγαθού, με την απόδειξη του πρακτορείου μεταφοράς.

Το άρθρο 103 του νόμου 3/2014, της 27ης Μαρτίου, που τροποποιεί το αναθεωρημένο κείμενο του γενικού νόμου για την υπεράσπιση των καταναλωτών και των χρηστών και άλλους συμπληρωματικούς νόμους ορίζει ότι:

-. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν θα ισχύει για συμβάσεις που αναφέρονται:

Ενότητα ε) Η παράδοση σφραγισμένων αγαθών που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση. Μοντέλο απόσυρσης (Πρέπει να συμπληρώσετε και να στείλετε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν θέλετε να αποχωρήσετε από τη σύμβαση)

- Για την προσοχή της TCM Gourmet 2012 S.L.

- Διεύθυνση: C / Tramuntana 13 A 46612 Corbera

- info@gourmetencasa-tcm.com

- Σας ενημερώνω / επικοινωνούμε () ότι αποσύρω από εμένα / αποσύρουμε από το () συμβόλαιο πώλησής μας για το ακόλουθο αγαθό / παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας

- Παραγγελία στις / ληφθείσες στις ()

- Όνομα του καταναλωτή και του χρήστη ή των καταναλωτών και των χρηστών

- κατοικία του καταναλωτή και του χρήστη ή καταναλωτές και χρήστες

- Υπογραφή του καταναλωτή και του χρήστη ή καταναλωτών και χρηστών (μόνο εάν αυτή η φόρμα υποβάλλεται σε χαρτί)

- Ημερομηνία (*) Διαγράψτε ανάλογα.

Product added to wishlist
Product added to compare.