TCM GOURMET 2.012, S.L priznava, kot je določeno v zakonu, da ima potrošnik 14 dni od dostave kupljenega izdelka, da lahko uveljavi pravico do odstopa in da lahko razveljavi pogodbo. V teh 14 dneh se začne šteti od dneva dejanskega prejema izdelka, ne glede na to, ali je bil izdelek umaknjen iz prostorov prevoznega podjetja ali doma.

Potrošnikova pravica do odstopa mora biti dana v zgoraj omenjenem roku s formalnim sporočilom družbi TCM GOURMET 2.012, S.L (po možnosti po elektronski pošti), izpolnitvijo pogodbenih podatkov in navedbo namere, da odstopi od opravljenega nakupa.

Ko bo sporočilo prejeto, bo TCM GOURMET 2.012, S.L izdal potrdilo o prejemu.

Potrošnik mora izdelek vrniti podjetju TCM GOURMET 2.012, S.L v 14 dneh od uveljavitve pravice do odstopa.

TCM GOURMET 2.012, SL bo povrnil denar za izdelek in vse stroške, vključno s prevozom, v največ 14 dneh od sporočila o odstopu od pogodbe z uporabo istih plačilnih sredstev, ki jih uporablja potrošnik, razen izjeme v ki ga potrošnik vrne sam, v tem primeru lahko zadrži vračilo do prejema blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila o vračilu blaga z dokazilom prevozniške agencije.

Člen 103 zakona 3/2014 z dne 27. marca, ki spreminja spremenjeno besedilo Splošnega zakona o obrambi potrošnikov in uporabnikov ter drugih dopolnilnih zakonov, navaja, da:

-. Pravica do odstopa ne bo veljala za pogodbe, ki se nanašajo na:

Oddelek e) Dobava zapečatenega blaga, ki ni primerno za vrnitev zaradi varovanja zdravja ali higiene in je bilo po dostavi odpečateno.

Model obrazca za umik

(Ta obrazec morate izpolniti in poslati le, če želite odstopiti od pogodbe)

- Za pozornost TCM Gourmet 2012 S.L.

- Naslov: C / Tramuntana 13 A 46612 Corbera

- info@gourmetencasa-tcm.com

- Obveščam vas / sporočamo (), da odstopam od sebe / odstopamo od naše () prodajne pogodbe za naslednje blago / zagotavljanje naslednje storitve

- Naročilo v / prejeto dne ()

- Ime potrošnika in uporabnika ali potrošnikov in uporabnikov

- stalno prebivališče potrošnika in uporabnika ali potrošnikov in uporabnikov

- podpis potrošnika in uporabnika ali potrošnikov in uporabnikov (le, če je ta obrazec oddan na papirju)

- Datum

(*) Po potrebi črtajte.

Product added to wishlist
Product added to compare.