TCM GOURMET 2.012, S.L uznaje, zgodnie z przepisami prawa, że ​​konsument ma 14 dni kalendarzowych od dostarczenia zakupionego produktu na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy i na możliwość odstąpienia od umowy. Te 14 dni zaczyna się liczyć od dnia skutecznego odbioru produktu, czy został on wycofany z zakładu firmy transportowej, czy z domu. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w wyżej wymienionym terminie, poprzez formalne powiadomienie TCM GOURMET 2.012, S.L (najlepiej pocztą elektroniczną), uzupełnienie danych zawartych w umowie i oświadczenie o chęci odstąpienia od dokonanego zakupu. Po otrzymaniu wiadomości TCM GOURMET 2.012, S.L wyda potwierdzenie odbioru. Konsument musi zwrócić produkt do TCM GOURMET 2.012, S.L. w ciągu 14 dni od skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

TCM GOURMET 2.012, SL zwróci pieniądze za produkt i wszelkie koszty, w tym transport, w ciągu maksymalnie 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu, przy użyciu takich samych środków płatności, jakich użył konsument, z wyjątkiem wyjątku w Konsument dokonuje zwrotu we własnym zakresie, mając w takim przypadku możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do przedstawienia przez konsumenta dowodu zwrotu towaru wraz z potwierdzeniem przewoźnika.

Art. 103 ustawy 3/2014 z dnia 27 marca, który zmienia zmieniony tekst ustawy ogólnej o obronie konsumentów i użytkowników oraz inne przepisy uzupełniające, stanowi, że:

-. Prawo do odstąpienia od umowy nie będzie miało zastosowania do umów, które dotyczą: Sekcja e) Dostawa zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i które zostały otwarte po dostarczeniu. Wzór formularza odstąpienia od umowy (Formularz ten musisz wypełnić i wysłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Uwaga firmy TCM Gourmet 2012 S.L.

- Adres: C / Tramuntana 13 A 46612 Corbera

- info@gourmetencasa-tcm.com

- Niniejszym informuję / informujemy (), że odstępuję ode mnie / odstępujemy od () umowy sprzedaży następującego towaru / świadczenia następującej usługi

- Zamówienie dnia / otrzymane dnia ()

- Nazwa konsumenta i użytkownika lub konsumentów i użytkowników

- Miejsce zamieszkania konsumenta i użytkownika lub konsumentów i użytkowników

- Podpis konsumenta i użytkownika lub konsumentów i użytkowników (tylko jeśli ten formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data (*) Niepotrzebne skreślić.

Product added to wishlist
Product added to compare.