TCM GOURMET 2.012, S.L uznáva, ako je ustanovené v zákone, že spotrebiteľ má na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a na odstúpenie od zmluvy 14 kalendárnych dní od dodania zakúpeného produktu. Týchto 14 dní sa začína počítať odo dňa skutočného prevzatia produktu, či už bol produkt stiahnutý z prostriedkov prepravnej spoločnosti alebo u vás doma. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v rámci vyššie uvedenej lehoty, a to formálnym oznámením spoločnosti TCM GOURMET 2.012, S.L (najlepšie prostredníctvom e-mailu), vyplnením zmluvných údajov a vyjadrením jeho zámeru odstúpiť od uskutočneného nákupu. Po prijatí oznámenia vydá TCM GOURMET 2.012, S.L potvrdenie o prijatí. Spotrebiteľ musí vrátiť produkt spoločnosti TCM GOURMET 2.012, S.L do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

TCM GOURMET 2.012, SL vráti peniaze za produkt a všetky výdavky vrátane dopravy, maximálne do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, s použitím rovnakých platobných prostriedkov, aké používa spotrebiteľ, s výnimkou výnimky v Spotrebiteľ vráti tovar vlastnými prostriedkami, pričom v takom prípade môže zadržať vrátenie peňazí až do prijatia tovaru alebo do doby, kým spotrebiteľ predloží doklad o vrátení tovaru s dokladom dopravnej agentúry.

Článok 103 zákona 3/2014 z 27. marca, ktorým sa mení revidované znenie všeobecného zákona na ochranu spotrebiteľov a používateľov a ďalšie doplňujúce zákony, naznačuje, že:

-.Právo na odstúpenie sa nebude vzťahovať na zmluvy, ktoré odkazujú na:

Oddiel e) Dodávka zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny a ktorý bol po dodaní odpečatený.

Model formulára na odstúpenie (Tento formulár musíte vyplniť a odoslať, iba ak chcete odstúpiť od zmluvy)

- Do pozornosti TCM Gourmet 2012 S.L. - Adresa: C / Tramuntana 13 A 46612 Corbera - info@gourmetencasa-tcm.com

- Týmto vás informujem / komunikujeme (), že od seba odstupujem / odstupujeme od našej () predajnej zmluvy o nasledujúcom tovare / poskytnutí nasledujúcej služby - Objednávka dňa / prijatá dňa ()

- Meno spotrebiteľa a používateľa alebo spotrebiteľov a používateľov - Bydlisko spotrebiteľa a používateľa alebo spotrebiteľov a používateľov

- Podpis spotrebiteľa a používateľa alebo spotrebiteľov a používateľov (iba ak je tento formulár predložený v papierovej podobe)

- Dátum (*) Vymaž ako sa hodí.

Product added to wishlist
Product added to compare.