TCM GOURMET 2.012, S.L признава, както е установено от закона, че потребителят има 14 календарни дни от доставката на закупения продукт, за да упражни правото си на отказ и да може да развали договора. Тези 14 дни започват да се броят, считано от деня на ефективното получаване на продукта, независимо дали е изтеглен от съоръженията на транспортната компания или в дома ви. Правото на отказ на потребителя трябва да бъде направено в рамките на гореспоменатия период, като официално се съобщава на TCM GOURMET 2.012, S.L (за предпочитане по имейл), като се попълват данните за договора и се посочва намерението им да се откажат от направената покупка. След получаване на съобщението, TCM GOURMET 2.012, S.L ще издаде потвърждение за получаване. Потребителят трябва да върне продукта на TCM GOURMET 2.012, S.L в рамките на 14 дни от упражняването на правото на отказ.

TCM GOURMET 2.012, SL ще възстанови парите за продукта и всички разходи, включително транспорт, в рамките на максимум 14 дни от съобщението за оттегляне, като използва същите платежни средства, използвани от потребителя, с изключение на изключението в което Потребителят прави връщането със собствени средства, като в този случай може да задържи възстановяването до получаване на стоката или докато потребителят представи доказателство за връщане на стоката, с доказателството на транспортната агенция.

Член 103 от Закон 3/2014 от 27 март, който изменя преработения текст на Общия закон за защита на потребителите и потребителите и други допълващи закони, посочва, че:

-. Правото на отказ няма да бъде приложимо за договори, които се отнасят до: Раздел д) Доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за опазване на здравето или хигиената и които са разпечатани след доставката.

Модел на формуляр за оттегляне (Трябва да попълните и изпратите този формуляр само ако искате да се откажете от договора)

- За вниманието на TCM Gourmet 2012 S.L.

- Адрес: C / Tramuntana 13 A 46612 Corbera

- info@gourmetencasa-tcm.com

- С настоящото Ви информирам / ние съобщаваме (), че се оттеглям от мен / оттегляме се от нашия () договор за продажба на следната стока / предоставяне на следната услуга

- Поръчка за / получена на ()

- Име на потребителя и потребителя или потребителите и потребителите

- местожителство на потребителя и потребителя или потребителите и потребителите

- Подпис на потребителя и потребителя или потребителите и потребителите (само ако този формуляр е представен на хартия)

- Дата (*) Изтрийте според случая.

Product added to wishlist
Product added to compare.