TCM GOURMET 2.012, S.L uznává, jak je stanoveno zákonem, že spotřebitel má 14 kalendářních dnů od dodání zakoupeného produktu na uplatnění svého práva na odstoupení a na zrušení smlouvy. Těchto 14 dní začíná počítat ode dne skutečného převzetí produktu, ať už byl stažen ze zařízení přepravní společnosti nebo u vás doma. Právo spotřebitele na odstoupení musí být učiněno ve výše uvedené lhůtě, a to formálním sdělením společnosti TCM GOURMET 2.012, S.L (nejlépe e-mailem), vyplněním smluvních údajů a uvedením jeho úmyslu odstoupit od provedeného nákupu. Jakmile je komunikace přijata, TCM GOURMET 2.012, S.L vydá potvrzení o přijetí. Spotřebitel musí vrátit produkt společnosti TCM GOURMET 2.012, S.L do 14 dnů od uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

TCM GOURMET 2.012, SL vrátí peníze za produkt a veškeré výdaje, včetně dopravy, maximálně do 14 dnů od sdělení odstoupení od smlouvy, za použití stejných platebních prostředků, jaké používá spotřebitel, s výjimkou výjimky v které spotřebitel provede vrácení vlastními prostředky, přičemž v takovém případě může zadržet vrácení peněz až do obdržení zboží nebo do doby, než spotřebitel předloží doklad o vrácení zboží s dokladem přepravní agentury.

Článek 103 zákona 3/2014 ze dne 27. března, kterým se mění revidované znění obecného zákona na obranu spotřebitelů a uživatelů a další doplňkové zákony, naznačuje, že:

-. Právo na odstoupení se nevztahuje na smlouvy, které odkazují na:

Oddíl e) Dodávka zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny a které bylo po dodání rozbaleno. Model formuláře pro výběr (Tento formulář musíte vyplnit a odeslat, pouze pokud chcete odstoupit od smlouvy)

- K rukám TCM Gourmet 2012 S.L.

- Adresa: C / Tramuntana 13 A 46612 Corbera

- info@gourmetencasa-tcm.com

- Tímto vás informuji / komunikujeme (), že od mě odstupuji / odstupujeme od naší () prodejní smlouvy o následujícím zboží / poskytnutí následující služby

- Objednávka zapnuta / přijata ()

- Jméno spotřebitele a uživatele nebo spotřebitelů a uživatelů

- Bydliště spotřebitele a uživatele nebo spotřebitelů a uživatelů

- Podpis spotřebitele a uživatele nebo spotřebitelů a uživatelů (pouze pokud je tento formulář předložen na papíře)

- Datum (*) Nehodící se škrtněte.

Product added to wishlist
Product added to compare.