TCM GOURMET 2.012, S.L erkent, zoals wettelijk vastgelegd, dat de consument 14 kalenderdagen vanaf de levering van het gekochte product heeft om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en om het contract te kunnen ontbinden. Deze 14 dagen beginnen te tellen vanaf de dag van effectieve ontvangst van het product, of het nu uit de faciliteiten van het transportbedrijf of bij u thuis is gehaald.

Het herroepingsrecht van de consument moet binnen de bovengenoemde termijn gebeuren, met een formele mededeling aan TCM GOURMET 2.012, S.L (bij voorkeur via e-mail), met het invullen van de contractgegevens en met vermelding van de intentie om de gedane aankoop te herroepen. Zodra de communicatie is ontvangen, zal TCM GOURMET 2.012, S.L een ontvangstbevestiging afgeven. De consument moet het product binnen 14 dagen na uitoefening van het herroepingsrecht retourneren aan TCM GOURMET 2.012, S.L.

TCM GOURMET 2.012, SL vergoedt het geld voor het product en alle kosten, inclusief transport, binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf de mededeling van de herroeping, met hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, met uitzondering van de uitzondering in die De consument op eigen kracht terugzendt, waarbij hij in dat geval de restitutie kan inhouden tot hij het goed heeft ontvangen of totdat de consument het bewijs van teruggave van het goed overlegt, samen met het bewijs van het vervoersbedrijf. Artikel 103 van Wet 3/2014 van 27 maart, die de herziene tekst van de Algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten wijzigt, geeft aan dat:

-. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten die verwijzen naar:

Onderdeel e) De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Herroepingsformulier model (U hoeft dit formulier alleen in te vullen en te verzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Ter attentie van TCM Gourmet 2012 S.L.

- Adres: C / Tramuntana 13 A 46612 Corbera

- info@gourmetencasa-tcm.com

- Hierbij informeer ik u / wij communiceren () dat ik mij terugtrek / wij ons terugtrekken uit ons () verkoopcontract van het volgende goed / levering van de volgende dienst - Bestelling op / ontvangen op ()

- Naam van de consument en gebruiker of consumenten en gebruikers

- Woonplaats van de consument en gebruiker of consumenten en gebruikers

- Handtekening van de consument en gebruiker of consumenten en gebruikers (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum (*) Schrappen wat niet past.

Product added to wishlist
Product added to compare.