OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

1. Uvod Ovi opći uvjeti korištenja internetske trgovine reguliraju uvjete pristupa i korištenja www.gourmetencasa-tcm.com, vlasništvo TCM GOURMET 2012, s adresom na C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, VALENCIA) i s poreznim identifikacijskim brojem B40509663. Od sada, korisnik Portala mora čitati i prihvatiti upotrebu svih usluga i informacija koje pruža portal.

U svakom slučaju, korištenje ove web stranice namijenjeno je osobama starijim od 18 godina i korisnik izjavljuje da je punoljetan, ima punu sposobnost djelovanja, zna čitati i u potpunosti razumije sve klauzule uključene u ove opće uvjete koristiti. U slučaju da ste maloljetni, ne možete koristiti Portal bez prethodnog pristanka roditelja ili skrbnika.

Korisnik, kao i Tvrtka, vlasnik Portala, mogu se zajednički nazivati ​​Strankama ili svaka zasebno Strankom. Sam pristup i / ili korištenje Portala, cjelokupnog ili dijela njegovog sadržaja i / ili usluga, znači potpuno prihvaćanje ovih Općih uvjeta korištenja. Podrazumijeva se da je pružanje i / ili korištenje Portala podložno strogom poštivanju uvjeta navedenih u ovim Općim uvjetima korištenja Portala.

2. Definicije Stranke se slažu da sljedeći izrazi imaju značenja navedena u nastavku:

• Portal: Web stranica smještena na sljedećoj internetskoj adresi: www.gourmetencasa-tcm.com, kao i na bilo kojoj poddomeni ili njezinom proširenju. • Korisnik: Osoba koja pristupa Portalu, kupuje i / ili koristi dostupne usluge ili informacije.

3. Uvjeti korištenja Ovi Opći uvjeti korištenja portala reguliraju pristup i upotrebu portala, uključujući sadržaj i usluge koji su dostupni korisnicima na i / ili putem portala, bilo od strane portala, bilo od njegovih korisnika ili bilo koje treće strane. Međutim, pristup i uporaba određenog sadržaja i / ili usluga mogu biti podložni određenim Posebnim uvjetima za određeni sadržaj ili usluge.

4. Izmjene Portal zadržava pravo izmjene Općih uvjeta korištenja Portala u bilo kojem trenutku. U svakom slučaju, preporučuje se povremeno pregledavanje ovih Općih uvjeta korištenja portala, jer se oni mogu mijenjati.

5. Informacije i usluge Korisnici mogu pristupiti različitim vrstama informacija i usluga putem portala. Korisnik izričito prihvaća i prihvaća da Portal može u bilo kojem trenutku prekinuti, deaktivirati i / ili otkazati bilo koju informaciju ili uslugu. Portal zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i ažurirati prezentaciju, konfiguraciju, informacije i usluge ponuđene s portala, ne utječući na narudžbe obrađene prije njega. Portal će se potruditi nastojati zajamčiti dostupnost i dostupnost portala. Međutim, povremeno, zbog održavanja, ažuriranja, promjene lokacije itd.,

To može dovesti do prekida pristupa Portalu. Portal nudi pristup informacijama i uslugama takvi kakvi jesu i ne pruža nikakvu opremu, materijal ili usluge za pristup njima. Portal ne intervenira u stvaranju sadržaja i / ili usluga koje pružaju ili pružaju treće strane na i / ili putem Portala, na isti način na koji ne kontrolira njegovu zakonitost.

U svakom slučaju, ne nudi nikakvo jamstvo na njih. Korisnik potvrđuje da Portal nije i neće biti odgovoran za sadržaj i / ili usluge koje pružaju ili pružaju treće strane na i / ili putem Portala. Korisnik prihvaća da Portal neće preuzeti nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao kao rezultat korištenja ovih podataka ili usluga trećih strana.

Što se tiče pravnih jamstava (Roba netrajne prirode izražavamo sljedeće) www.gourmetencasa-tcm.com web je mjesto koje prodaje proizvode koji imaju prosječni vijek trajanja i rok trajanja manji od dvije godine, na koje će se primjenjivati ​​odredbe članka 116. TRLGDCU, u pogledu uvjeta i posebnosti jamstava, u odnos prema prirodi robe kojom se trguje. Ako se drugačije ne dokaže, podrazumijevat će se da su proizvodi u skladu s ugovorom pod uvjetom da su ispunjeni svi dolje navedeni uvjeti: -. Oni odgovaraju opisu prodavatelja i posjeduju kvalitete proizvoda koje je prodavatelj predstavio potrošaču i korisniku u obliku uzorka ili modela.

-. Prikladni su za one svrhe kojima su proizvodi iste vrste obično namijenjeni.

-. Predstavite uobičajenu kvalitetu i izvedbu proizvoda iste vrste koju potrošač i korisnik mogu razumno očekivati, uzimajući u obzir prirodu proizvoda. 6. Trošak Postoje određeni sadržaji, podaci, informacije i usluge da bi ih korisnik mogao platiti da bi im pristupio. U tim će slučajevima Portal unaprijed obavijestiti Korisnika.

7. Obveze korisnika Korisnik će u svakom trenutku morati poštivati ​​uvjete utvrđene u ovim Općim uvjetima korištenja Portala. Korisnik izričito izjavljuje da će marljivo koristiti Portal i preuzimajući bilo kakvu odgovornost koja može proizaći iz kršenja pravila. Korisnik se obvezuje da neće koristiti informacije i usluge koje se nude s portala za donošenje odluka s financijskim implikacijama jer zna da se ti podaci i usluge ne ažuriraju i mogu sadržavati pogreške ili pogrešne otiske.

Isto tako, u onim slučajevima u kojima se zahtijevaju podaci ili informacije, dužni ste ne predstavljati svoj identitet lažno predstavljajući se kao bilo koja druga osoba. Korisnik prihvaća da će se uporaba Portala provoditi u strogo osobne, privatne i posebne svrhe. Korisnik ne smije koristiti Portal za aktivnosti suprotne zakonu, moralu i javnom poretku, kao ni u zabranjene svrhe ili kojima se krše ili povređuju prava trećih osoba. Isto tako, zabranjeno je širenje, pohrana i / ili upravljanje podacima ili sadržajem koji krše prava trećih strana ili bilo koji propis koji uređuje prava intelektualnog ili industrijskog vlasništva. Korisnik neće koristiti Portal za provođenje radnji koje podržavaju, potiču ili promiču;

1. Protuzakonita ili kriminalna, ocrnjujuća, klevetnička, diskriminatorna djela zasnovana na spolu, rasi, vjeri, uvjerenjima;

2. Nasilna, pornografska, ponižavajuća djela i / ili na bilo koji način suprotna su moralu i dobrim običajima. Isto tako, Korisnik ne smije koristiti Portal za prijenos, pohranu, otkrivanje, promociju ili distribuciju podataka ili sadržaja koji sadrže viruse ili bilo koji drugi računalni kod, datoteke ili programe dizajnirane za prekidanje, uništavanje ili narušavanje rada bilo kojeg programa ili računala ili telekomunikacija oprema.

Korisnik neće koristiti Portal za slanje reklama koje nije odobrio primatelj. Korisnik se obvezuje nadoknaditi i držati bezopasnim Portal za bilo kakvu štetu, gubitak, sankciju, novčanu kaznu ili kaznu s kojom se Portal mora suočiti, kao i, uključujući naknade odvjetnika i / ili odvjetnika, ili bilo koje treće strane, proizašle iz kršenja ovih Općih uvjeta od strane Korisnika.

8. Dostupnost informacija i usluga portala Portal ne garantira kontinuiranu i trajnu dostupnost usluga, čime se oslobađa svake odgovornosti za moguću štetu nastalu kao rezultat nedostatka dostupnosti usluge uslijed više sile ili pogrešaka u mrežama telematskog prijenosa podataka, izvan njihovom kontrolom ili zbog prekida veze napravljenih radi poboljšanja ili održavanja računalne opreme i sustava. U tim će se slučajevima Portal potruditi dati obavijest o prekidu u roku od 24 sata.

Portal neće biti odgovoran za prekid, suspenziju ili ukidanje informacija ili usluga. Isto tako, nije odgovoran za moguće propuste, gubitak podataka, podataka, konfiguracija, nepropisan pristup ili kršenje povjerljivosti koji proizlaze iz tehničkih problema, komunikacija ili ljudskih propusta, a koje su uzrokovale treće strane ili se ne mogu pripisati Portalu. Također neće biti odgovoran za štetu uzrokovanu računalnim napadima ili uzrokovanu virusima koji utječu na računalne programe, komunikacijske sustave ili opremu koju Portal koristi, ali ih je proizvela ili osigurala treća strana. Portal može, po vlastitom nahođenju, odbiti, povući, suspendirati i / ili blokirati u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave pristup informacijama i uslugama onim Korisnicima koji krše ova pravila.

9. Odgovornost portala Portal izričito jamči marljivost korisnika prema sadržanim podacima, informacijama i uslugama koje su putem njega ugrađene i nude se, osim ako je vlasnik sadržaja ili usluga treća strana, bilo fizička ili pravna osoba, neovisna o vlasniku web stranice. Osim slučajeva koje Zakon izričito nalaže drugačije, i to isključivo u mjeri i mjeri u kojoj je nametnut, Portal ne jamči niti preuzima bilo kakvu odgovornost za moguću štetu nastalu korištenjem i korištenjem informacija, podataka i usluga Portala.

U svakom slučaju, Portal isključuje svaku odgovornost za štetu koja može nastati zbog informacija i / ili usluga koje pružaju ili pružaju treće strane, a ne Društvo. Sva odgovornost bit će na trećoj strani, bilo da je riječ o dobavljaču, suradniku ili nekoj drugoj.

10. Osobni podaci Primljeni osobni podaci tretirat će se u skladu s organskim zakonom 15/1999 od 13. prosinca o zaštiti osobnih podataka i ostalim važećim propisima na snazi ​​u Španjolskoj. Osobni podaci koje Portal dobiva za pružanje bilo koje usluge ili korištenja Portala integrirat će se u računarsku datoteku, stvorenu i održavanu pod odgovornošću TCM Gourmet 2012 S.L.

Dobiveni podaci koristit će se za nuđenje traženih usluga, a također će se koristiti za informiranje korisnika o vijestima o uslugama i sadržaju portala, prateći, ako je primjenjivo, preferencije koje je korisnik naznačio. Korisnik se slaže s primanjem ovih e-poruka, pod uvjetom da su povezane s navedenim preferencijama ili uslugama i informacijama koje koristi Korisnik.

Korisnik izričito navodi da bilo koji osobni podaci ili podaci treće strane kojima pristupa, ulazi, mijenja ili briše imaju pravo na to ili imaju izričito ovlaštenje ove treće strane. Portal obavještava Korisnika da u bilo kojem trenutku može ostvariti prava na pristup, ispravak, protivljenje i otkazivanje podataka koje nam je dostavio, e-poštom info@gourmetencasa-tcm.com ili odlaskom na sljedeću adresu: C / Tramuntana 13A Pol. Industrijski El Raco (46612 Corbera, VALENCIA).

Portal za obradu podataka donosi sve obvezne tehničke i organizacijske mjere sigurnosti, u skladu s odredbama važećeg zakonodavstva.

11. Intelektualno i industrijsko vlasništvo Sav sadržaj, zaštitni znakovi, logotipi, crteži, dokumentacija, računalni programi ili bilo koji drugi elementi podložni zaštiti zakonskim propisima o intelektualnom ili industrijskom vlasništvu, koji su dostupni Portalu, odgovaraju isključivo Društvu ili njegovim legitimnim vlasnicima i sva su prava izričito pridržana. nad njima.

Stvaranje hipertekstualnih veza (poveznica) na bilo koju komponentu web stranica Portala bez odobrenja tvrtke izričito je zabranjeno, pod uvjetom da se ne nalaze na web stranici Portala koja ne zahtijeva identifikaciju ili provjeru autentičnosti za pristup ili je ograničena . U svakom slučaju, Portal zadržava sva prava na sadržaj, informacije, podatke i usluge koje na njima ima. Portal ne daje Korisniku nikakvu licencu ili odobrenje za upotrebu u vezi sa njegovim sadržajem, podacima ili uslugama, osim one koja je izričito navedena u ovim Općim uvjetima korištenja Portala.

12. Primjenjivo zakonodavstvo, nadležna nadležnost i obavijesti Ovi se uvjeti uređuju i tumače u skladu sa španjolskim zakonima. U slučaju bilo kakvih sukoba ili neslaganja, nadležna će jurisdikcija biti uspostavljena španjolskim zakonom u svom potrošačkom i korisničkom zakonu. Sve obavijesti, zahtjevi, zahtjevi i ostale komunikacije koje Korisnik želi uputiti tvrtki koja je vlasnik Portala morat će se dostaviti u pisanom obliku i podrazumijevat će se da su ispravno izvršene kad su primljene e-poštom na info@gourmetencasa-tcm.com ili na sljedećoj adresi C / Tramuntana 13A (46612, Corbera - Valencia).

13. Ništetnost i neučinkovitost klauzula Ako je bilo koja klauzula uključena u ove Opće uvjete proglašena u cijelosti ili djelomično ništavnom ili neučinkovitom, takva ništavost ili neučinkovitost utjecat će samo na ovu odredbu ili njezin dio koji je ništetan ili neučinkovit, sadašnji opći uvjeti postoje u svemu. takva odredba u cijelosti ili djelomično nije uključena. 14. Dobra vjera i marljivost Stranke se obvezuju ispuniti svoje obveze i izvršavati prava koja proizlaze iz ovih uvjeta u skladu s najstrožim zahtjevima dobre vjere i marljivosti. Link na platformu za internetsko rješavanje sporova Europske unije: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Product added to wishlist
Product added to compare.