CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

1. Introducere

Aceste condiții generale de utilizare a magazinului online reglementează termenii și condițiile de acces și utilizare a www.gourmetencasa-tcm.com, proprietatea TCM GOURMET 2012, cu adresa la C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, VALENȚIA) și cu codul de identificare fiscală numărul B40509663.

De acum înainte, utilizatorul Portalului trebuie să citească și să accepte să utilizeze toate serviciile și informațiile furnizate de portal. În orice caz, utilizarea acestui site web este destinată persoanelor cu vârsta peste 18 ani și utilizatorul declară că are vârsta legală, are capacitatea deplină de a acționa, știe să citească și înțelege pe deplin toate clauzele incluse în aceste condiții generale ale utilizare. În cazul în care sunteți minor, nu puteți utiliza portalul fără acordul prealabil al părinților sau tutorilor. Utilizatorul, precum și Compania, proprietarul portalului, pot fi denumiți împreună părți sau fiecare separat ca parte.

Simplul acces și / sau utilizare a Portalului, a întregului sau parțial conținutului și / sau serviciilor acestuia înseamnă acceptarea deplină a acestor Condiții generale de utilizare. Furnizarea și / sau utilizarea portalului este înțeleasă a fi supusă respectării stricte a termenilor stabiliți în aceste Condiții generale de utilizare a portalului.

2. Definiții Părțile sunt de acord că următorii termeni au semnificațiile indicate mai jos:

• Portalul: site-ul web situat la următoarea adresă de internet: www.gourmetencasa-tcm.com, precum și în orice subdomeniu sau extensie a acestuia.

• Utilizator: persoană care accesează Portalul, cumpără și / sau folosește servicii sau informații accesibile.

3. Condiții de utilizare

Aceste Condiții Generale de Utilizare ale Portalului reglementează accesul și utilizarea Portalului, inclusiv conținutul și serviciile puse la dispoziția Utilizatorilor pe și / sau prin intermediul Portalului, fie de către Portal, de către Utilizatorii săi sau de către terți. Cu toate acestea, accesul și utilizarea anumitor conținuturi și / sau servicii pot fi supuse anumitor condiții specifice pentru anumite conținuturi sau servicii.

4. Modificări

Portalul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Condițiile generale de utilizare a portalului. În orice caz, se recomandă consultarea periodică a acestor Condiții generale de utilizare a portalului, deoarece acestea pot fi modificate.

5. Informații

și servicii Utilizatorii pot accesa diferite tipuri de informații și servicii prin intermediul Portalului. Utilizatorul recunoaște și acceptă în mod expres că în orice moment Portalul poate întrerupe, dezactiva și / sau anula oricare dintre informații sau servicii. Portalul își rezervă dreptul de a modifica și actualiza, în orice moment, prezentarea, configurarea, informațiile și serviciile oferite de portal, fără a afecta comenzile procesate anterior acestuia. Portalul va depune toate eforturile pentru a garanta disponibilitatea și accesibilitatea portalului. Cu toate acestea, uneori, din motive de întreținere, actualizare, schimbare de locație etc., poate duce la întreruperea accesului la Portal.

Portalul oferă acces la informații și servicii așa cum este și nu oferă niciun echipament, material sau servicii pentru a le accesa. Portalul nu intervine în crearea acelor conținuturi și / sau servicii furnizate sau furnizate de terți în și / sau prin Portal, în același mod în care nu își controlează legalitatea. În orice caz, nu oferă niciun fel de garanție asupra acestora.

Utilizatorul recunoaște că Portalul nu este și nu va fi responsabil pentru conținutul și / sau serviciile furnizate sau furnizate de terți în și / sau prin Portal. Utilizatorul acceptă că Portalul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele sau pierderile produse ca urmare a utilizării acestor informații sau a serviciilor terțe. În ceea ce privește garanțiile legale (Bunuri de natură nedurabilă, exprimăm următoarele) www.gourmetencasa-tcm.com este un site web care vinde produse care au o durată medie de valabilitate și o perioadă de valabilitate mai mică de doi ani, pentru care se vor aplica prevederile articolului 116 din TRLGDCU, în ceea ce privește termenii și particularitățile garanțiilor, în relație cu natura mărfurilor tranzacționate. Cu excepția cazului în care se dovedește altfel, se va înțelege că produsele sunt conforme cu contractul, cu condiția ca toate cerințele exprimate mai jos să fie îndeplinite:

-. Acestea sunt conforme cu descrierea făcută de vânzător și posedă calitățile produsului pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului și utilizatorului sub forma unui eșantion sau model.

-. Sunt potrivite pentru utilizările la care sunt destinate în mod obișnuit produse de același tip.

-. Prezentați calitatea și performanța obișnuită a unui produs de același tip la care consumatorul și utilizatorul se pot aștepta în mod rezonabil, ținând seama de natura produsului.

6. Cost

Există anumite conținuturi, date, informații și servicii pe care pentru a le accesa, utilizatorul va trebui să plătească o contraprestație. În aceste cazuri, Portalul va informa Utilizatorul în prealabil.

7. Obligațiile

utilizatorului Utilizatorul va trebui să respecte în orice moment termenii și condițiile stabilite în aceste Condiții generale de utilizare a Portalului. Utilizatorul declară în mod expres că va folosi Portalul cu sârguință și își va asuma orice responsabilitate care ar putea apărea din încălcarea regulilor. Utilizatorul se angajează să nu folosească informațiile și serviciile oferite de portal pentru a lua decizii cu implicații financiare, deoarece știe că aceste informații și servicii nu sunt actualizate și pot conține erori sau amprente. De asemenea, în acele cazuri în care sunt solicitate date sau informații, sunteți obligat să nu vă denuntați identitatea, prezentându-vă ca orice altă persoană.

Utilizatorul acceptă că utilizarea Portalului va fi realizată în scopuri strict personale, private și particulare. Utilizatorul nu poate utiliza Portalul pentru activități contrare Legii, moralității și ordinii publice, precum și în scopuri interzise sau care încalcă sau aduc atingere drepturilor terților. De asemenea, este interzisă diseminarea, stocarea și / sau gestionarea datelor sau a conținutului care încalcă drepturile terților sau orice reglementări care reglementează drepturile de proprietate intelectuală sau industrială. Utilizatorul nu va utiliza Portalul pentru a efectua acte care susțin, incită sau promovează;

1. Fapte ilegale sau criminale, denigratoare, defăimătoare, discriminatorii bazate pe sex, rasă, religie, credințe;

2. Actele violente, pornografice, degradante și / sau în orice mod sunt contrare moralei, bunelor obiceiuri. De asemenea, Utilizatorul nu poate utiliza Portalul pentru a transmite, stoca, dezvălui, promova sau distribui date sau conținut care conțin viruși sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe concepute pentru a întrerupe, distruge sau afecta funcționarea oricărui program sau computer sau telecomunicații. echipament.

Utilizatorul nu va folosi Portalul pentru a trimite reclame neautorizate de destinatar. Utilizatorul se angajează să despăgubească și să mențină inofensiv Portalul pentru orice daune, pierderi, sancțiuni, amenzi, penalități sau despăgubiri cu care Portalul trebuie să se confrunte, precum și, inclusiv onorariile avocaților și / sau avocaților sau ale oricăror terțe părți, derivat din încălcarea de către Utilizator a acestor Condiții Generale.

8. Disponibilitatea informațiilor

și serviciilor portalului Portalul nu garantează disponibilitatea continuă și permanentă a serviciilor, fiind astfel exonerat de orice responsabilitate pentru eventualele daune cauzate ca urmare a lipsei de disponibilitate a serviciului din cauza forței majore sau a erorilor din rețelele de transfer telematic de date, dincolo de controlul acestora sau din cauza deconectărilor efectuate pentru lucrări de îmbunătățire sau întreținere a echipamentelor și sistemelor informatice. În aceste cazuri, Portalul va depune toate eforturile pentru a notifica întreruperea cu 24 de ore. Portalul nu va fi responsabil pentru întreruperea, suspendarea sau încetarea informațiilor sau serviciilor.

De asemenea, nu este responsabil pentru eventuale omisiuni, pierderi de informații, date, configurații, acces necorespunzător sau încălcarea confidențialității care provin din probleme tehnice, comunicări sau omisiuni umane, cauzate de terți sau care nu pot fi atribuite Portalului. De asemenea, nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate de atacuri pe computer sau cauzate de viruși care afectează programele de computer, sistemele de comunicații sau echipamentele utilizate de portal, dar fabricate sau furnizate de o terță parte. Portalul poate, la propria sa discreție, să refuze, să retragă, să suspende și / sau să blocheze în orice moment și fără notificare prealabilă accesul la informații și servicii acelor Utilizatori care încalcă aceste reguli.

9. Responsabilitatea portalului

Portalul garantează în mod expres diligența utilizatorului cu privire la datele, informațiile și serviciile care sunt încorporate și oferite prin intermediul acestuia, cu excepția cazului în care proprietarul conținutului sau serviciilor este un terț, fie o persoană fizică, fie juridic, independent de proprietar a site-ului web.

Cu excepția cazurilor pe care legea le impune în mod expres altfel, și exclusiv în măsura și măsura în care este impusă, Portalul nu garantează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune cauzate de utilizarea și utilizarea informațiilor, datelor și serviciilor Portalului. În orice caz, Portalul exclude orice răspundere pentru daune care ar putea fi datorate informațiilor și / sau serviciilor furnizate sau furnizate de terți, alții decât Compania. Toată responsabilitatea va fi a terței părți, fie că este furnizor, colaborator sau altul.

10. Date personale

Datele cu caracter personal primite vor fi tratate în conformitate cu Legea organică 15/1999 din 13 decembrie privind protecția datelor cu caracter personal și alte reglementări actuale în vigoare în Spania. Datele personale obținute de Portal pentru furnizarea oricărui serviciu sau utilizare a Portalului vor fi integrate într-un fișier computerizat, creat și întreținut sub responsabilitatea TCM Gourmet 2012 S.L.

Datele obținute vor fi folosite pentru a oferi serviciile solicitate și vor fi folosite, de asemenea, pentru a menține utilizatorul informat despre noutățile despre serviciile și conținutul portalului, respectând, dacă este cazul, preferințele pe care le-a indicat utilizatorul. Utilizatorul este de acord să primească aceste e-mailuri, cu condiția să fie legate de preferințele sau serviciile indicate și de informațiile utilizate de Utilizator.

Utilizatorul declară în mod expres că orice date cu caracter personal sau ale unei terțe părți pe care le accesează, introduce, modifică sau șterge are dreptul de a face acest lucru sau are autorizația expresă a acestui terț.

Portalul informează Utilizatorul că poate exercita drepturile de acces, rectificare, opoziție și anulare a datelor pe care ni le-a furnizat în orice moment, prin e-mail info@gourmetencasa-tcm.com sau accesând următoarea adresă: C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, VALENCIA). Portalul adoptă pentru tratarea datelor toate măsurile de securitate tehnică și organizațională care sunt obligatorii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

11. Proprietatea intelectuală și industrială

Tot conținutul, mărcile comerciale, siglele, desenele, documentația, programele de calculator sau orice alt element susceptibil de protecție prin legislația privind proprietatea intelectuală sau industrială, care sunt accesibile portalului, corespund exclusiv Companiei sau proprietarilor săi legitimi și toate drepturile sunt rezervate în mod expres. peste ei.

Este interzisă în mod expres crearea de legături hipertext (link-uri) către orice componentă a paginilor web ale Portalului fără autorizarea Companiei, cu condiția ca acestea să nu se afle pe o pagină web a Portalului care nu necesită identificare sau autentificare pentru acces sau este restricționată . În orice caz, Portalul își rezervă toate drepturile asupra conținutului, informațiilor, datelor și serviciilor pe care le deține asupra acestora. Portalul nu acordă utilizatorului nicio licență sau autorizație de utilizare în ceea ce privește conținutul, datele sau serviciile sale, altele decât cele detaliate în mod expres în aceste Condiții generale de utilizare a portalului.

12. Legislația aplicabilă, jurisdicția competentă și notificările

Aceste Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile Spaniei. În cazul oricărui conflict sau discrepanță, jurisdicția competentă va fi cea stabilită de legislația spaniolă în legislația sa privind consumatorii și utilizatorii.

Toate notificările, cerințele, cererile și alte comunicări pe care Utilizatorul dorește să le facă Companiei care deține Portalul trebuie să fie făcute în scris și se va înțelege că au fost efectuate corect atunci când au fost primite prin e-mail la info@gourmetencasa-tcm.com sau la următoarea adresă C / Tramuntana 13A (46612, Corbera - Valencia).

13. Nulitatea

și ineficiența clauzelor Dacă o clauză inclusă în aceste Condiții Generale este declarată, total sau parțial, nulă sau ineficientă, o astfel de nulitate sau ineficiență va afecta doar această prevedere sau partea din aceasta care este nulă sau ineficientă, prezentele condiții generale existând în toate. o astfel de prevedere, total sau parțial, ca neinclusă.

14. Bună

credință și sârguință Părțile se angajează să își îndeplinească obligațiile și să exercite drepturile care decurg din aceste condiții în conformitate cu cele mai stricte cerințe de bună credință și diligență. Link către platforma de soluționare a litigiilor online a Uniunii Europene: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Product added to wishlist
Product added to compare.