SPLOŠNI POGOJI UPORABE

1. Uvod Ti splošni pogoji uporabe spletne trgovine urejajo pogoje dostopa in uporabe www.gourmetencasa-tcm.com, last TCM GOURMET 2012, z naslovom C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, VALENCIA) in z davčno identifikacijsko številko B40509663. Od zdaj naprej mora uporabnik portala prebrati in sprejeti uporabo vseh storitev in informacij, ki jih ponuja portal. V vsakem primeru je uporaba tega spletnega mesta namenjena osebam, starejšim od 18 let, in uporabnik izjavlja, da je polnoleten, je sposoben ukrepati, zna brati in v celoti razume vse klavzule, vključene v te splošne pogoje uporaba.

V primeru mladoletnosti portala ne morete uporabljati brez predhodnega soglasja staršev ali skrbnikov. Uporabnik in podjetje, ki je lastnik portala, se lahko skupaj imenuje pogodbenici ali vsaka posebej kot pogodbenica. Že sam dostop in / ali uporaba portala, celotne ali dela njegove vsebine in / ali storitev pomeni popolno sprejetje teh splošnih pogojev uporabe. Za zagotavljanje in / ali uporabo portala velja, da je pod pogojem, da se dosledno spoštujejo pogoji, določeni v teh splošnih pogojih uporabe portala.

2. Definicije Pogodbenici se strinjata, da imajo naslednji izrazi naslednje pomene:

• Portal: Spletno mesto na naslednjem internetnem naslovu: www.gourmetencasa-tcm.com, pa tudi v kateri koli poddomeni ali razširitvi le-te.

• Uporabnik: oseba, ki dostopa do portala, kupuje in / ali uporablja dostopne storitve ali informacije.

3. Pogoji uporabe Ti Splošni pogoji uporabe portala urejajo dostop do portala in njegovo uporabo, vključno z vsebino in storitvami, ki so na voljo uporabnikom na in / ali prek njega, bodisi s strani portala, njegovih uporabnikov ali tretjih oseb. Za dostop in uporabo določene vsebine in / ali storitev pa lahko veljajo določeni posebni pogoji za določeno vsebino ali storitve.

4. Spremembe Portal si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni splošne pogoje uporabe portala. Vsekakor je priporočljivo, da se redno posvetujete s temi Splošnimi pogoji uporabe portala, saj jih je mogoče spremeniti.

5. Informacije in storitve Uporabniki lahko prek portala dostopajo do različnih vrst informacij in storitev. Uporabnik izrecno potrjuje in sprejema, da lahko Portal kadar koli prekine, deaktivira in / ali prekliče katero koli informacijo ali storitev.

Portal si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni in posodobi predstavitev, konfiguracijo, informacije in storitve, ki jih ponuja portal, ne da bi vplival na naročila, obdelana pred tem. Portal si bo po najboljših močeh prizadeval zagotoviti dostopnost in dostopnost portala. Vendar lahko včasih zaradi vzdrževanja, posodabljanja, spremembe lokacije itd.

Privede do prekinitve dostopa do portala. Portal ponuja dostop do informacij in storitev, kakršni so, in ne zagotavlja nobene opreme, materiala ali storitev za dostop do njih. Portal ne posega v ustvarjanje vsebin in / ali storitev, ki jih zagotavljajo ali zagotavljajo tretje osebe na in / ali prek njega, na enak način, kot da ne nadzira njihove zakonitosti. V nobenem primeru zanje ne zagotavlja nobenega jamstva. Uporabnik priznava, da Portal ni in ne bo odgovoren za vsebino in / ali storitve, ki jih zagotavljajo ali zagotavljajo tretje osebe na in / ali prek njega.

Uporabnik se strinja, da Portal ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo, nastalo zaradi uporabe teh informacij ali storitev tretjih oseb.

Glede pravnih jamstev (blago trajne narave izrazimo naslednje) www.gourmetencasa-tcm.com je spletno mesto, ki prodaja izdelke, ki imajo povprečni rok uporabnosti in rok uporabnosti manj kot dve leti, za katero se bodo glede določb in posebnosti jamstev uporabljale določbe 116. člena TRLGDCU. glede na naravo blaga, s katerim se trguje. Razen če se ne dokaže drugače, se razume, da so izdelki v skladu s pogodbo, če so izpolnjene vse spodaj navedene zahteve:

-. Ustrezajo opisu prodajalca in imajo lastnosti izdelka, ki ga je prodajalec predstavil potrošniku in uporabniku v obliki vzorca ali modela. -. Primerni so za uporabo, ki so ji običajno namenjeni proizvodi iste vrste.

-. Predstavite običajno kakovost in delovanje izdelka iste vrste, ki ga potrošnik in uporabnik lahko upravičeno pričakujeta, ob upoštevanju narave izdelka.

6. Stroški Obstaja določena vsebina, podatki, informacije in storitve, ki jih mora uporabnik za dostop do njih plačati. V teh primerih bo Portal uporabnika predhodno obvestil.

7. Obveznosti uporabnika Uporabnik bo moral ves čas spoštovati pogoje, določene v teh Splošnih pogojih uporabe portala. Uporabnik izrecno navaja, da bo Portal uporabljal vestno in prevzel kakršno koli odgovornost, ki bi lahko nastala zaradi kršitve pravil. Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabljal informacij in storitev, ki jih ponuja portal, za odločanje s finančnimi posledicami, saj ve, da te informacije in storitve niso posodobljene in lahko vsebujejo napake ali napačne odtise.

Prav tako v primerih, ko se zahtevajo podatki ali informacije, ne smete napačno predstavljati svoje identitete, če se predstavljate kot katera koli druga oseba. Uporabnik se strinja, da se bo uporaba portala izvajala v izključno osebne, zasebne in posebne namene. Uporabnik ne sme uporabljati portala za dejavnosti, ki so v nasprotju z zakonom, moralo in javnim redom, pa tudi za prepovedane namene ali ki kršijo ali škodijo pravicam tretjih oseb. Prav tako je prepovedano razširjanje, shranjevanje in / ali upravljanje podatkov ali vsebin, ki kršijo pravice tretjih oseb ali katere koli predpise, ki urejajo pravice intelektualne ali industrijske lastnine. Uporabnik ne bo uporabljal portala za izvajanje dejanj, ki podpirajo, spodbujajo ali promovirajo;

1. nezakonita ali kazniva dejanja, ki obrekujejo, obrekujejo, diskriminirajo na podlagi spola, rase, vere, prepričanj;

2. Nasilna, pornografska, ponižujoča dejanja in / ali kakor koli drugače so v nasprotju z moralo in dobrimi običaji. Uporabnik prav tako ne sme uporabljati portala za prenos, shranjevanje, razkrivanje, promocijo ali distribucijo podatkov ali vsebin, ki vsebujejo viruse ali katero koli drugo računalniško kodo, datoteke ali programe, namenjene prekinitvi, uničenju ali poslabšanju delovanja katerega koli programa ali računalnika ali telekomunikacij opremo.

Uporabnik ne bo uporabljal portala za pošiljanje oglaševanja, ki ga prejemnik ni odobril. Uporabnik se zavezuje, da bo portalu odškodoval in ga obdržal za škodo, izgubo, sankcijo, globo, kazen ali odškodnino, vključno s honorarji odvetnikov in / ali odvetnikov ali tretjih oseb, izhaja iz kršitve teh splošnih pogojev s strani uporabnika.

8. Razpoložljivost informacij in storitev portala Portal ne zagotavlja stalne in trajne razpoložljivosti storitev, s čimer je oproščen odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica pomanjkanja razpoložljivosti storitve zaradi višje sile ali napak v telematskih prenosnih omrežjih podatkov, razen njihov nadzor ali zaradi prekinitev povezav zaradi izboljšav ali vzdrževalnih del na računalniški opremi in sistemih.

V teh primerih si bo Portal po svojih najboljših močeh prizadeval, da bo 24 ur obvestil o prekinitvi. Portal ne bo odgovoren za prekinitev, začasno ustavitev ali ukinitev informacij ali storitev. Prav tako ni odgovoren za morebitne opustitve, izgubo informacij, podatkov, konfiguracij, neustrezen dostop ali kršitev zaupnosti, ki izhajajo iz tehničnih težav, komunikacij ali človekovih opustitev, ki jih povzročijo tretje osebe ali jih ni mogoče pripisati portalu.

Prav tako ne bo odgovoren za škodo, ki jo povzročijo računalniški napadi ali povzročijo virusi, ki prizadenejo računalniške programe, komunikacijske sisteme ali opremo, ki jo uporablja portal, vendar jo proizvaja ali zagotavlja tretja oseba. Portal lahko po lastni presoji kadar koli in brez predhodnega obvestila zavrne, umakne, začasno ustavi in ​​/ ali blokira dostop do informacij in storitev uporabnikom, ki kršijo ta pravila.

9. Odgovornost portala Portal uporabniku izrecno zagotavlja skrbnost za vsebovane podatke, informacije in storitve, ki so vključene in ponujene prek njega, razen če je lastnik vsebine ali storitve tretja oseba, fizična ali pravna, neodvisna od lastnika. spletnega mesta. Razen v primerih, ki jih zakon izrecno nalaga drugače in izključno v obsegu in obsegu, v katerem je naložen, Portal ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe in uporabe informacij, podatkov in storitev portala. V vsakem primeru Portal izključuje kakršno koli odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zaradi informacij in / ali storitev, ki jih zagotavljajo ali zagotavljajo tretje osebe, razen podjetja. Vsa odgovornost bo tretja oseba, naj bo dobavitelj, sodelavec ali druga oseba.

10. Osebni podatki Prejeti osebni podatki bodo obravnavani v skladu z organskim zakonom 15/1999 z dne 13. decembra o varstvu osebnih podatkov in drugimi veljavnimi predpisi, ki veljajo v Španiji. Osebni podatki, ki jih pridobi portal za zagotavljanje katere koli storitve ali uporabe portala, bodo integrirani v računalniško datoteko, ki bo ustvarjena in vzdrževana pod odgovornostjo TCM Gourmet 2012 S.L.

Pridobljeni podatki bodo uporabljeni za ponujanje zahtevanih storitev, uporabljeni pa bodo tudi za obveščanje uporabnika o novostih o storitvah in vsebini portala, po potrebi ob upoštevanju preferenc, ki jih je uporabnik navedel.

Uporabnik se strinja, da bo prejel ta e-poštna sporočila, če so povezana z navedenimi preferencami ali storitvami in informacijami, ki jih uporabnik uporablja. Uporabnik izrecno navaja, da imajo vsi osebni podatki ali podatki tretje osebe, do katerih dostopa, jih vnaša, spreminja ali briše, pravico do tega ali ima izrecno dovoljenje te tretje osebe.

Portal uporabnika obvešča, da lahko kadar koli uveljavlja pravice dostopa, popravka, ugovora in preklica podatkov, ki nam jih je posredoval, po elektronski pošti info@gourmetencasa-tcm.com ali na naslednji naslov: C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, VALENCIA).

Portal za obdelavo podatkov sprejme vse tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki so obvezni v skladu z določbami veljavne zakonodaje.

11. Intelektualna in industrijska lastnina Vsa vsebina, blagovne znamke, logotipi, risbe, dokumentacija, računalniški programi ali kateri koli drugi elementi, ki so zaščiteni z zakonodajo o intelektualni ali industrijski lastnini in so dostopni portalu, ustrezajo izključno družbi ali njenim zakonitim lastnikom in vse pravice so izrecno pridržane. nad njimi.

Ustvarjanje hipertekstnih povezav (povezav) na kateri koli sestavni del spletnih strani portala brez dovoljenja podjetja je izrecno prepovedano, pod pogojem, da niso na spletni strani portala, ki za dostop ne zahteva identifikacije ali preverjanja pristnosti ali je omejena . V vsakem primeru si portal pridržuje vse pravice do vsebine, informacij, podatkov in storitev, ki jih ima na njih. Portal uporabniku ne daje nobene licence ali dovoljenja za uporabo v zvezi z njegovo vsebino, podatki ali storitvami, razen tiste, ki je izrecno navedena v teh Splošnih pogojih uporabe portala.

12. Veljavna zakonodaja, pristojna pristojnost in obvestila Ti pogoji se urejajo in razlagajo v skladu s španskimi zakoni. V primeru kakršnih koli sporov ali neskladnosti bo pristojna tista, ki jo španska zakonodaja določa v svoji potrošniški in uporabniški zakonodaji. Vsa obvestila, zahteve, zahteve in druga sporočila, ki jih želi uporabnik poslati podjetju, ki je lastnik portala, bo treba poslati v pisni obliki in razumeti bo treba, da so bila pravilno izvedena, ko so bila prejeta po e-pošti na info@gourmetencasa-tcm.com ali na naslednji naslov C / Tramuntana 13A (46612, Corbera - Valencia).

13. Ničnost in neučinkovitost klavzul Če je katera koli klavzula, vključena v te splošne pogoje, v celoti ali delno razglašena za nično ali neučinkovito, bo takšna ničnost ali neučinkovitost vplivala samo na to določbo ali njen del, ki je ničen ali neučinkovit, sedanji splošni pogoji obstajajo v vsem. takšna določba v celoti ali delno ni vključena.

14. Dobra vera in skrbnost Pogodbenici se zavezujeta, da bosta izpolnjevali svoje obveznosti in uveljavljali pravice, ki izhajajo iz teh pogojev, v skladu z najstrožjimi zahtevami dobre vere in skrbnosti. Povezava do spletne platforme Evropske unije za reševanje sporov:

Product added to wishlist
Product added to compare.