ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Bemutatkozás Az online áruház ezen általános felhasználási feltételei szabályozzák a TCM GOURMET 2012 tulajdona, a www.gourmetencasa-tcm.com, a C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, VALENCIA) és a B40509663 adóazonosító kóddal.

Mostantól a Portál felhasználójának el kell olvasnia és el kell fogadnia a portálon nyújtott összes szolgáltatás és információ használatát. Mindenesetre a weboldal használata 18 éven felülieknek szól, és a felhasználó kijelenti, hogy nagykorú, teljes cselekvőképességgel rendelkezik, ismeri az olvasás módját, és teljes mértékben megérti az ezen általános szerződési feltételekben szereplő összes záradékot. használat.

Kiskorúként nem használhatja a Portált szülei vagy gondviselői előzetes beleegyezése nélkül. A felhasználót, valamint a Vállalatot, a Portál tulajdonosát együttesen Felekként, illetve mindegyiket külön-külön Félként is emlegethetjük. A Portál, annak teljes tartalmának és / vagy szolgáltatásainak teljes vagy részleges elérése és / vagy használata pusztán az Általános Felhasználási Feltételek teljes elfogadását jelenti. A Portál szolgáltatásának és / vagy használatának feltétele a Portál jelen Általános Felhasználási Feltételeiben meghatározott feltételek szigorú betartása.

2. Definíciók A Felek megállapodnak abban, hogy a következő kifejezések jelentése az alábbiakban szerepel: • A portál: A következő internetes címen található webhely: www.gourmetencasa-tcm.com, valamint annak bármely aldomainjében vagy kiterjesztésében. • Felhasználó: Az a személy, aki hozzáfér a Portálhoz, hozzáférhető szolgáltatásokat vagy információkat vásárol és / vagy használ.

3. Felhasználási feltételek A Portál ezen Általános Felhasználási Feltételei szabályozzák a Portál hozzáférését és használatát, beleértve a Portálon és / vagy azon keresztül a felhasználók számára a Portál, a Felhasználók vagy bármely harmadik fél által a felhasználók számára elérhetővé tett tartalmakat és szolgáltatásokat. Bizonyos tartalmakhoz és / vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata azonban bizonyos tartalmakra vagy szolgáltatásokra vonatkozhat.

4. Módosítások A Portál fenntartja a jogot, hogy a Portál Általános Felhasználási Feltételeit bármikor módosítsa. Mindenesetre javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el a Portál ezen Általános Felhasználási Feltételeit, mivel azok módosíthatók.

5. Információ és szolgáltatások A felhasználók a portálon keresztül különböző típusú információkhoz és szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá. A Felhasználó kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy a Portál bármikor megszakíthatja, deaktiválhatja és / vagy törölheti bármely információt vagy szolgáltatást.

A portál fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa és frissítse a portálon felajánlott bemutatót, konfigurációt, információkat és szolgáltatásokat, nem befolyásolva az előtte feldolgozott megrendeléseket. A Portál mindent megtesz annak érdekében, hogy garantálja a portál elérhetőségét és hozzáférhetőségét.

Előfordulhat azonban, hogy karbantartás, frissítés, helyváltoztatás, stb. Miatt a Portálhoz való hozzáférés megszakad. A Portál hozzáférést kínál az információkhoz és szolgáltatásokhoz, és nem biztosít semmilyen felszerelést, anyagot vagy szolgáltatást ezek eléréséhez. A Portál nem avatkozik be azoknak a tartalmaknak és / vagy szolgáltatásoknak a létrehozásába, amelyeket harmadik felek nyújtanak vagy nyújtanak a Portálon és / vagy azon keresztül, ugyanúgy, mint nem ellenőrzi annak jogszerűségét.

Mindenesetre semmiféle garanciát nem vállal rájuk. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portál nem felelős és nem is felelős a harmadik személyek által a Portálon és / vagy azon keresztül nyújtott tartalomért és / vagy szolgáltatásokért.

A Felhasználó elfogadja, hogy a Portál nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet ezen információk vagy harmadik fél szolgáltatásainak használata okoz. A jogi garanciákat illetően (Nem tartós jellegű termékek, a következőket fejezzük ki) A www.gourmetencasa-tcm.com egy olyan webhely, amely olyan termékeket árul, amelyek átlagos eltarthatósági ideje és eltarthatósági ideje kevesebb, mint két év, és amelyekre a TRLGDCU 116. cikkének rendelkezései alkalmazandók, a garanciák feltételeire és sajátosságaira tekintettel. a forgalmazott áruk jellegéhez viszonyítva. Ellenkező bizonyítás hiányában meg kell érteni, hogy a termékek összhangban vannak a szerződéssel, feltéve, hogy az alábbiakban felsorolt ​​összes követelmény teljesül:

-. Megfelelnek az eladó által készített leírásnak, és rendelkeznek a termék azon tulajdonságával, amelyet az eladó minta vagy modell formájában bemutatott a fogyasztónak és a felhasználónak.

-. Alkalmasak az azonos típusú termékek rendeltetésszerű felhasználására.

-. Mutassa be az azonos típusú termék szokásos minőségét és teljesítményét, amelyre a fogyasztó és a felhasználó ésszerűen számíthat, figyelembe véve a termék jellegét.

6. Költség Bizonyos tartalmak, adatok, információk és szolgáltatások eléréséhez a Felhasználónak ellenértéket kell fizetnie. Ezekben az esetekben a Portál előzetesen tájékoztatja a Felhasználót.

7. A Felhasználó kötelezettségei A Felhasználónak mindenkor be kell tartania a Portál jelen Általános Felhasználási Feltételeiben meghatározott feltételeket. A Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy szorgalmasan használja a Portált, és vállal minden felelősséget, amely a szabályok megsértéséből eredhet. A Felhasználó vállalja, hogy a Portálon felajánlott információkat és szolgáltatásokat nem használja pénzügyi vonatkozású döntések meghozatalához, mivel tudja, hogy ezek az információk és szolgáltatások nincsenek frissítve, és hibákat vagy hibákat tartalmazhatnak. Hasonlóképpen, azokban az esetekben, amikor adatokat vagy információkat kérnek, köteles nem hamisan bemutatni személyazonosságát azzal, hogy bármely más személynek pózol.

A Felhasználó elfogadja, hogy a Portál használatát szigorúan személyes, magán és különleges célokra fogják használni. A Felhasználó nem használhatja a Portált a törvényekkel, az erkölcssel és a közrenddel ellentétes tevékenységekre, valamint tiltott célokra, vagy harmadik személyek jogait sértő vagy sértő célokra. Hasonlóképpen tilos olyan adatok vagy tartalom terjesztése, tárolása és / vagy kezelése, amelyek sértik harmadik felek jogait vagy a szellemi vagy ipari tulajdonjogokat szabályozó szabályozásokat. A Felhasználó nem használja a Portált olyan tevékenységek végrehajtására, amelyek támogatják, ösztönzik vagy elősegítik;

1. Illegális vagy bűncselekményes, becsmérlő, rágalmazó, megkülönböztető cselekmények nemen, fajon, valláson vagy meggyőződésen alapulva;

2. Erőszakos, pornográf, megalázó cselekedetek és / vagy bármilyen módon ellentétesek az erkölcssel, a jó szokásokkal. Hasonlóképpen, a Felhasználó nem használhatja a Portált vírusokat hordozó adatok vagy tartalom továbbítására, tárolására, nyilvánosságra hozatalára, népszerűsítésére vagy terjesztésére, vagy bármilyen más számítógépes kódra, fájlokra vagy programokra, amelyek célja bármely program, számítógép vagy telekommunikáció működésének megszakítása, megsemmisítése vagy károsítása. felszerelés. A Felhasználó nem használja a Portált olyan hirdetések küldésére, amelyeket a címzett nem engedélyezett.

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti és ártalmatlannak tartja a Portált minden olyan kárért, veszteségért, szankcióért, bírságért, büntetésért vagy kártérítésért, amellyel a Portálnak szembe kell néznie, valamint az ügyvédek és / vagy ügyvédek, vagy bármely harmadik fél díjait is beleértve, az Általános Felhasználási Feltételek Felhasználó általi megszegéséből származik.

8. A Portál információinak és szolgáltatásainak elérhetősége A Portál nem garantálja a szolgáltatások folyamatos és állandó elérhetőségét, így mentesül minden felelősség alól az esetleges károkért, amelyek a szolgáltatás elérhetőségének hiánya miatt vis maior vagy az adatok telematikus átviteli hálózataiban bekövetkezett hibák miatt következnek be. ellenőrzésük miatt, vagy a számítógépes berendezések és rendszerek javítása vagy karbantartása érdekében végzett lekapcsolások miatt.

Ezekben az esetekben a Portál mindent megtesz annak érdekében, hogy a megszakítást 24 órán keresztül értesítse. A Portál nem vállal felelősséget az információk vagy szolgáltatások megszakításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Hasonlóképpen, nem felelős az esetleges mulasztásokért, információk elvesztéséért, adatokért, konfigurációkért, a nem megfelelő hozzáférésért vagy a titoktartás megsértéséért, amelyek technikai problémákból, kommunikációból vagy emberi mulasztásokból erednek, harmadik felek által okozott vagy nem a Portálnak tulajdoníthatóak.

Nem vállal felelősséget a számítógépes támadások vagy vírusok által okozott károkért, amelyek befolyásolják a Portal által használt, de harmadik fél által gyártott vagy biztosított számítógépes programokat, kommunikációs rendszereket vagy berendezéseket. A Portál saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül megtagadhatja, visszavonhatja, felfüggesztheti és / vagy blokkolhatja az információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést azoknak a Felhasználóknak, akik megszegik ezeket a szabályokat.

9. A portál felelőssége A portál kifejezetten garantálja a felhasználók körültekintését a benne foglalt adatok, információk és az általa beépített és felajánlott szolgáltatások iránt, kivéve, ha a tartalom vagy a szolgáltatások tulajdonosa egy harmadik fél, akár természetes, akár jogi személy, független a tulajdonostól a weboldal.

Azon esetek kivételével, amelyeket a Törvény kifejezetten másként ír elő, és kizárólag olyan mértékben és mértékben, ahogyan azt előírják, a Portál nem garantálja és nem vállal felelősséget az információk, adatok és a Portál szolgáltatásainak használata és használata által okozott esetleges károkért. A Portál mindenesetre kizár minden felelősséget a károkért, amelyek a Vállalattól eltérő harmadik felek által nyújtott vagy nyújtott információknak és / vagy szolgáltatásoknak köszönhetők. Minden felelősség a harmadik felet terheli, legyen az szállító, együttműködő vagy más.

10. Személyes adatok A beérkezett személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló, december 13-i 15/1999. Számú törvény és a Spanyolországban hatályos egyéb jogszabályok szerint kezeljük. A Portál bármely szolgáltatásának vagy a Portal használatának céljából megszerzett személyes adatokat egy számítógépes fájlba integrálják, amelyet a TCM Gourmet 2012 S.L. felelőssége alatt hoztak létre és tartottak fenn. A kapott adatokat felhasználjuk a kért szolgáltatások felajánlásához, és felhasználjuk a felhasználó tájékoztatására a szolgáltatások híreiről és a Portál tartalmáról, adott esetben figyelembe véve a felhasználó által megadott preferenciákat. A felhasználó vállalja, hogy megkapja ezeket az e-maileket, feltéve, hogy azok kapcsolódnak a megadott preferenciákhoz vagy szolgáltatásokhoz és a Felhasználó által használt információkhoz. A Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy minden olyan személyes adat vagy egy harmadik fél adata, amelyhez hozzáfér, beírja, módosítja vagy törli, jogosult erre, vagy ennek a harmadik félnek kifejezett engedélye van.

A Portál tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy bármikor gyakorolhatja az általa megadott adatokhoz való hozzáférés, helyesbítés, ellenvetés és törlés jogát az info@gourmetencasa-tcm.com e-mail címen vagy a következő címre lépve: C / Tramuntana 13A Pol. Industrial El Raco (46612 Corbera, VALENCIA). A portál az adatok kezelésére elfogad minden olyan műszaki és szervezeti biztonsági intézkedést, amely kötelező, a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

11. Szellemi és ipari tulajdon Minden olyan tartalom, védjegy, logó, rajz, dokumentáció, számítógépes program vagy bármely más elem, amely szellemi vagy ipari tulajdonjoggal védett, és amely a Portál számára hozzáférhető, kizárólag a Társaságnak vagy annak törvényes tulajdonosainak felel meg, és minden jog kifejezetten fenntartva van. felettük. A Társaság engedélye nélkül kifejezetten tilos hipertext linkek (linkek) létrehozása a Portal weboldalainak bármely eleméhez, feltéve, hogy azok nem találhatók olyan Portál weboldalon, amelyhez nincs szükség azonosításra vagy hitelesítésre a hozzáféréshez, vagy ha ez korlátozott . Mindenesetre a Portál minden jogot fenntart a rájuk vonatkozó tartalomra, információkra, adatokra és szolgáltatásokra. A Portál semmilyen licencet vagy felhasználási engedélyt nem ad a Felhasználónak a tartalmára, adataira vagy szolgáltatásaira vonatkozóan, kivéve a Portál jelen Általános Felhasználási Feltételeiben kifejezetten részletezetteket.

12. Alkalmazandó jogszabályok, illetékes joghatóság és értesítések Ezeket a feltételeket a spanyol törvényekkel összhangban irányítják és értelmezik. Bármilyen konfliktus vagy ellentmondás esetén az illetékes joghatóság a spanyol jog által a fogyasztói és felhasználói jogban megállapított joghatóság. Minden olyan értesítést, követelményt, kérést és egyéb közleményt, amelyet a Felhasználó a Portált birtokló Társasággal kíván megtenni, írásban kell megtenni, és meg kell érteni, hogy azokat helyesen hajtották végre, amikor e-mailben megkapta őket a következő címen: info@gourmetencasa-tcm.com vagy a C / Tramuntana 13A címen (46612, Corbera - Valencia).

13. A záradékok semmissége és hatástalansága Ha az ezen Általános Feltételekben foglalt valamelyik pontot teljes egészében vagy részben semmissé vagy hatástalanná nyilvánítják, az ilyen semmisség vagy hatástalanság csak ezt a rendelkezést vagy annak semleges vagy hatástalan részét érinti, a jelenlegi általános feltételek mindenben fennállnak. az ilyen rendelkezés teljesen vagy részben nem szerepel.

14. Jóhiszeműség és szorgalom A Felek vállalják, hogy a jóhiszeműség és szorgalom legszigorúbb követelményeinek megfelelően teljesítik kötelezettségeiket és gyakorolják az e feltételekből eredő jogokat. Link az Európai Unió online vitarendezési platformjára: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Product added to wishlist
Product added to compare.