VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁKUPU

www.gourmetencasa-tcm.com je webová stránka elektronického obchodu (odteraz „online obchod“) vlastnená spoločnosťou TCM GOURMET 2012 SL s adresou C / Tramuntana 13ª Pol. Industrial El Racò (46612 Corbera, VALENCIA) CIF B40509663

1. Internetový obchod www.gourmetencasa-tcm.com pracuje v oblasti diaľkového predaja alkoholických a nealkoholických nápojov a iných výrobkov.

2. Informácie a údaje Používanie tejto webovej stránky je výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov, ktoré musia v tomto ohľade urobiť čestné vyhlásenie. Predajnou oblasťou www.gourmetencas-tcm.com je Španielsko, Baleárske ostrovy a Európa. www.gourmetencas-tcm.com si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť obsah, produkty alebo služby uvádzané na trh na svojich webových stránkach, ako aj obchodné ponuky Ak dôjde k tlačovej chybe v ktorejkoľvek zo zobrazených cien a zákazník sa na základe tejto chyby rozhodol uskutočniť nákup, spoločnosť www.gourmetencasa-tcm.com ho o tejto chybe informuje a bude mať právo zrušiť ich nákup bez nákladov.z jeho strany. Obsah webovej stránky www.gourmetencasa-tcm.com môže občas zobrazovať predbežné informácie o niektorých produktoch. V prípade, že poskytnuté informácie nezodpovedajú vlastnostiam produktu, bude mať zákazník právo zrušiť svoj nákup bez akýchkoľvek nákladov z jeho strany.

www.gourmetencasa-tcm.com nezodpovedá, priamo ani nepriamo, za akékoľvek informácie, obsah, vyhlásenia a výrazy obsiahnuté v produktoch predávaných na webe www.gourmetencasa-tcm.com. Túto zodpovednosť majú vždy výrobcovia, výrobcovia alebo distribútori týchto výrobkov. Klient berie na vedomie, že www.gourmetencasa-tcm.com je sprostredkovateľom medzi ním a uvedeným výrobcom alebo distribútorom.

3 nákupné postupy Pre uskutočnenie nákupu musí zákazník zvoliť produkty, ktoré si želá kúpiť, a pridať ich do nákupného košíka stlačením tlačidla „Pridať do košíka“. Po pridaní produktov, ktoré chcete kúpiť do košíka, musíte kliknúť na tlačidlo „Prejsť k pokladni“. Na spracovanie objednávky musíte poskytnúť požadované informácie, pokiaľ ste sa nezaregistrovali ako zákazník, a zvoliť si spôsob platby, ktorý uprednostňujete. Po poskytnutí požadovaných informácií a akceptovaní objednávky zákazníkom sa uskutoční nákup.

4. Platné dane Ceny produktov zobrazené na webových stránkach www.gourmetencasa-tcm.com zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorú je vhodné uplatniť. Nákupy, ktoré sa majú uskutočniť na území niektorého z členských štátov Európskej únie, budú podliehať DPH.

5. Spôsob platby Pri zadávaní objednávky sa zákazník môže slobodne rozhodnúť platiť za nákupy uskutočnené kreditnou alebo debetnou kartou, Amazon Pay, prevodom a prostredníctvom služby Bizum. V určitých prípadoch a s cieľom zabrániť možným podvodom si webová stránka www.gourmetencasa-tcm.com vyhradzuje možnosť požadovať konkrétny spôsob platby v prípade, že nebude dôveryhodne preukázaná totožnosť kupujúceho.

6. Preprava výrobkov Online obchod ponúka doručovací systém. Zákazník bude musieť vziať do úvahy, že dodacie lehoty, kvalitu služby, miesto dodania a náklady realizujú operátori dopravy, nie online obchod. Balíky sa spravidla odosielajú do 48 hodín od prijatia platby prostredníctvom služieb GLS, FEDEX A CORREOS ESPAÑA so sledovacím číslom a doručenia bez podpisu. Bez ohľadu na spôsob dopravy, ktorý si zákazník zvolí, bude v online obchode uvedený odkaz, pomocou ktorého môžete svoju objednávku sledovať online. Poštovné zahŕňa poplatky za manipuláciu a balenie, ako aj poštovné. Prepravné náklady sa môžu líšiť v závislosti od celkovej hmotnosti balíka. Nie je možné kombinovať dve rôzne objednávky a náklady na dopravu sa budú vzťahovať na každú jednotlivo. Internetový obchod nebude zodpovedný za akékoľvek poškodenie, ktoré môže balík po odoslaní utrpieť, ale urobí všetko pre ochranu všetkých krehkých vecí.

7. Práva zákazníkov a pravidlá vrátenia www.gourmetencasa-tcm.com zaručuje svojim zákazníkom dostupnosť a dodaciu dobu produktov ponúkaných na webových stránkach, s výnimkou prípadov, ktoré znemožňujú dôvody, ktoré nemožno pripísať vlastníkovi portálu www.gourmetencasa-tcm.com zaručuje svojim zákazníkom možnosť zrušiť svoju objednávku kedykoľvek a bez akýchkoľvek nákladov, pokiaľ je zrušenie oznámené skôr, ako bude objednávka k dispozícii prepravcovi na odoslanie. Pokiaľ bol omylom zo stránky www.gourmetencasa-tcm.com dodaný iný produkt ako ten, ktorý požaduje klient, bude stiahnutý a bez ďalších poplatkov bude klientovi dodaný správny produkt. V prípade akýchkoľvek udalostí týkajúcich sa vrátenia tovaru z nášho obchodu môžete kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom prostredníctvom e-mailu: info@gourmetencasa-tcm.com alebo telefonicky na číslach (+34) 961162891 alebo (+34) 630509353.

8. Povinnosti klienta Klient www.gourmetencasa-tcm.com sa zaväzuje, že bude kedykoľvek poskytovať presné informácie o údajoch požadovaných v registrácii používateľa alebo vo formulároch objednávky a bude ich neustále aktualizovať. Klient akceptuje súčasné všeobecné podmienky obsiahnuté v tejto zmluve. www.gourmetencasa-tcm.com, poskytne Klientovi identifikátor a heslo (podľa okolností zvolené Klientom). Klient sa zaväzuje, že bude svoje osobné prístupové kódy zachovávať v tajnosti a s maximálnou starostlivosťou.

9 Bezpečnosť a dôvernosť www.gourmetencasa-tcm.com zaručuje bezpečnosť a dôvernosť vo všetkých vašich transakciách. Všetky bankové operácie sa uskutočňujú prostredníctvom zabezpečeného servera založeného na štandarde SSL, ktorý chráni údaje. Všetky osobné údaje poskytnuté klientom www.gourmetencasa-tcm.com budú zahrnuté do súboru osobných údajov vytvoreného a udržiavaného pod zodpovednosťou spoločnosti V súlade s tými, ktoré sú ustanovené v organickom zákone 15/1999 z 13. decembra, ochrana osobných údajov, Klient môže kedykoľvek uplatniť svoje právo na prístup, opravu, zrušenie a odmietnutie svojich osobných údajov tak, že ich oznámi prostredníctvom e-mailu na adresu info@gourmetencasa-tcm.com

10. Dostupnosť www.gourmetencasa-tcm.com nezaručuje nepretržitú a trvalú dostupnosť služby online obchodu. Týmto spôsobom je zbavený zodpovednosti za možné škody spôsobené nedostatočnou dostupnosťou online obchodu. V týchto prípadoch sa stránka www.gourmetencasa-tcm.com vynasnaží upozorniť na prerušenie 24 hodín vopred. gourmetencasa-tcm.com nebude zodpovedná za prerušenie, pozastavenie alebo ukončenie služby online obchodu.

11. Hodiny Na stránke www.gourmetencasa-tcm.com môžete nakupovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, po celý rok.

12. Platné právne predpisy a príslušná jurisdikcia Nákupy uskutočnené prostredníctvom stránky www.gourmetencasa-tcm.com podliehajú španielskym právnym predpisom. V prípade akýchkoľvek konfliktov alebo rozporov bude príslušnou jurisdikciou jurisdikcia stanovená španielskym právom v spotrebiteľskom a užívateľskom práve. Táto prevádzkareň je oboznámená s právnymi predpismi týkajúcimi sa alkoholických nápojov v krajinách, v ktorých sa tieto výrobky dodávajú, a prijíma potrebné prostriedky na to, aby ich neporušovala.

13. Neplatnosť a neúčinnosť doložiek Ak bude ktorákoľvek klauzula zahrnutá v týchto všeobecných podmienkach vyhlásená, úplne alebo čiastočne, za neplatnú alebo neúčinnú, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť bude mať vplyv iba na toto ustanovenie alebo na jeho časť, ktorá je neplatná alebo neúčinná, súčasné všeobecné podmienky pretrvávajú po zvyšok, berúc do úvahy také ustanovenie úplne alebo čiastočne, pokiaľ nie je zahrnuté.

14. Podmienky Predaja Táto spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť objednávky prijaté s chybou zverejnenia cien alebo tlačovými chybami.

Product added to wishlist
Product added to compare.